Hovedseksjon

Velkommen til kursperiode 3

Lærebøker i norsk, spor 2 og 3

Alle som har fått plass vil få tilbudsbrev digitalt via Digipost, Altinn eller e-Boks (i papirpost hvis vi ikke har registrert personnummer), og påminnelse på SMS. Tilbudsbrev og SMS sendes ut senest fredag 25.novmeber. Vær oppmerksom på at det kan gå kort tid fra du mottar tilbud, til kurset starter.
Er du digital bruker, kan alle brev fra Oslo kommune leses på kommunes nettsider.
Hvis du flytter eller får nytt telefonnummer, må du si fra til lærer eller i resepsjonen, så vi kan oppdatere adressen og telefonnummeret ditt.

For betalende deltagere
Hvis du betaler for kurs, må du gjøre dette i skolens resepsjon. For nye deltakere står det i tilbudsbrevet hvor mye du skal betale. Deltakere som er aktive/allerede har en plass, får en påminnelse om betaling pr SMS. Du må møte personlig for å signere kontrakt og betale. Vi tar norske visa-kort, kontanter eller Vipps, men ikke kredittkort. Vi sender heller ikke faktura. Betalingsfrist er senest dagen før første skoledag.

Hvis NAV betaler for ditt kurs
Hvis NAV betaler for kurset, må NAV saksbehandler sende tilsagn til Oslo VO Rosenhof via sine interne systemer. Skolen må motta tilsagnet via altinn senest dagen før første skoledag.

Hvis arbeidsgiver betaler for ditt kurs
Hvis arbeidsgiver betaler for kurset, må du levere en gyldig betalingsbekreftelse som inneholder beløp og fakturaadresse. Du må levere betalingsbekreftelsen, og signere en kontrakt i resepsjonen. Fristen er før første skoledag.

Åpningstider i resepsjonen Dynekilgata 10: kl. 8.00-15.30

I uke 47 (21.11-25.11) også kl. 16.00-17.00 mandag og onsdag for deltakere på kveldskurs.

Telefontid: de samme som åpningstidene i resepsjonene
Vi gleder oss til å treffe dere!