Hovedseksjon

Workshop for deltakerrådene

Workshop

Deltakerrådet har ansvar for å fremme deltakernes interesser overfor lærere og skoleledelsen. Derfor er det viktig å styrke deltakermedvirkning på Rosenhof, slik at deltakere er med på å bestemme over deres skolehverdag. Temaene handlet om hva et deltakerråd er og hvordan det har vært å ha dette vervet, hva vi ønsker at deltakerrådet ved Rosenhof skal gjøre, samt hva fokuset bør være fremover. Vi diskuterte i plenum og i mindre grupper.

              Hvordan kan deltakerne på Rosenhof få mer medvirkning på egen læring?

Deltakerene kom med mange gode innspill knyttet til hvordan de har opplevd vervet, samt det å få gehør for sakene. Skolen har et ansvar for å legge til rette for et godt deltakerrådsarbeid, og være til hjelp når deltakerrådet trenger det. I plenum ble det foreslått om å gi informasjon om hva et deltakerråd er, samt gi opplæring i deltakerrådsarbeid. Gruppene kom også med flere forslag til hva som kan bidra til et godt læringsmiljø og trivsel på skolen. Det ble blant annet uttrykt ønske om leksehjelp og ledige rom til gruppearbeid. Det ble også løftet fram flere faktorer som påvirker deltakernes læring og mulighet til å være del av læringsfellesskapet ved Rosenhof. Dette gjelder blant annet ytre faktorer som stress rundt levering og henting av barn, og psykisk helse. Men også faktorer på skolen som et inkluderende sosialt miljø med diverse aktiviteter i regi av deltakerrådet. Avslutningsvis, så var det vellykket og målet er å arrangere flere workshoper for å få fram deltakerens perspektiv.