Bli vikar hos oss

Oslo VO Rosenhof trenger til enhver tid en oppdatert pool med tilkallingsvikarer. Alle tilkallingsvikarer blir ansatt på rammekontrakter, og skal først og fremst dekke skolens behov for vikar ved korttidsfravær. Kompetanse som skolen ønsker for de ulike avdelingene og bygg, er knyttet til den opplæringen som til enhver tid er i de ulike byggene. Kontakt Eva Bech på e-post eva1205@osloskolen.no dersom du ønsker å være tilkallingsvikar ved Oslo VO Rosenhof. Vi ser frem til å høre fra deg.