Administrasjon og drift

Administrasjon

 

Frontpersonell i Dynekilgata:

Meritxell Centeno Lopez

Kenneth Langseth

Frontpersonell i Trondheimsveien: 

Marcia Mila

Shabana Ahmad 

Frontpersonell i Osterhaus' gate:

Marites Reimann

Konsulenter på deltakerkontoret i Dynekilgata:

Linda Skanke 

Marzia Erdan

Hanne Veiåker Engmo

Solveig Fjukstad   

Soundary Gajendra-Dhresh

Konsulenter på deltakerkontoret i Trondheimsveien:

Linda Skanke 

Shabana Ahmad

Viktor Rønneberg

Økonomiansvarlig: 

Polly Skotåm

Regnskap, faktura og vikarlønn:

Davina Debrah

HR, fravær, pensjon og lønn:

Anaum Mustafa

Lederstøtte:

Mona Strand Blakaj

Språkpraksiskoordinator:

Selma Heilmann

Elin Vally Gabrielsen

Bibliotekar:

Ellen Jennings (Trondheimsveien)

IKT-ansvarlig

Yousef Bartho Al-Nahi

IKT-konsulent

Piraikumar Ilayathambi

Daniel Breen Westgård

IKT-lærling

Usman Ali Iqbal (2.års-lærling)

Darin Pishtiwan (1.års-lærling)

 

Drift

 

Driftsleder:
Øivind Eriksen 

Vaktmester:
Ahmad Farshbaf 
Kenneth Fossen

Vaktmester:
Hassan Amin Hassan (Trondheimsveien og Osterhuas' gate)