Administrasjon og drift

Administrasjon

Frontpersonell i Dynekilgata:

Meritxell Centeno Lopez

Kenneth Langseth

Frontpersonell i Trondheimsveien: 

Marcia Muniz Mila

Frontpersonell i Osterhaus' gate:

Marites Reimann

Konsulenter på deltakerkontoret i Dynekilgata:

Linda Skanke 

Marzia Erdan

Silje Asheim Saddique

Solveig Fjukstad   

Soundary Gajendra-Dhresh

Konsulenter på deltakerkontoret i Trondheimsveien:

Hanne Veiåker Engmo

Shabana Ahmad

Økonomiansvarlig: 

Polly Skotåm

Regnskap, faktura og vikarlønn:

Davina Debrah

HR, fravær, pensjon og lønn:

Anaum Mustafa

Lederstøtte:

Mona Strand Blakaj

Språkpraksiskoordinator norskopplæring og arbeidsformidling:

Selma Heilmann

Kacper Piotrowski

Studieveileder FVO:

Samina Akhtar Begum

Bibliotekar:

Ellen Jennings

IKT-ansvarlig

Yousef Bartho Al-Nahi

IKT-konsulent

Piraikumar Ilayathambi

IKT-lærling

Darin Pishtiwan (2.års-lærling)

Reuben Rønning Arveseter (1.års-lærling)

Drift

Driftsleder:

Øivind Eriksen 

Vaktmester:

Ahmad Farshbaf 

Kenneth Fossen