Ledelse

Bilde av skilt i Dynekilgata 2, der det står Rosenhof skole

Fungerende rektor:

Ylva Drage
ylva.drage@osloskolen.no

Fungerende assisterende rektor:
Heidi Hofsmo
heidi.hofsmo@osloskolen.no

Administrativ leder
Anne Beate Blomvik 
anne.blomvik@osloskolen.no

Avdelingsleder grunnskole:
Lene Løge Almqvist
lene.almqvist@osloskolen.no

Avdelingsleder FVO (forberedende voksenopplæring):
 Annette Seglem
annette.seglem@osloskolen.no

Fungerende avdelingsleder videregående opplæring:
Ingebjørg Lundevall
ingebjorg.lundevall@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 1, intro spor 1 og 2:
Hilde Lyngroth Selsing
hilde.selsing@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 2:
Elisabeth Myklebust
elisabeth.myklebust@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 3, intro spor 3 og norskopplæring med arbeidsformidling: 
Kristin Yvonne Hellem-Hansen
kristin.hellem-hansen@osloskolen.no