Hovedseksjon

Ledelse

Skilt der det står Rosenhof skole

Rektor:
Lene Løge Almqvist

Assisterende rektor:
Heidi Hofsmo

Administrasjonsleder:
Arijana Lleshi Hadri

Avdelingsleder grunnskole:
Gunhild Normann Christensen

Avdelingsleder FVO (forberedende voksenopplæring):
Annette Seglem

Fungerende avdelingsleder videregående opplæring:
Anne Myhrene

Avdelingsleder spor 1, intro spor 1, 2 og 3:
Anniken Eriksen

Avdelingsleder spor 2:
Elisabeth Myklebust

Avdelingsleder spor 3 og norskopplæring med arbeidsformidling:
Sylwia Bokwa Pedersen

Avdelingsleder for deltakere med kollektiv beskyttelse:
Ingebjørg Lundevall