Hovedseksjon

Ledelse

Bilde av skilt i Dynekilgata 2, der det står Rosenhof skole

Rektor:

Ylva Drage
ylva.drage@osloskolen.no

Assisterende rektor:
Heidi Hofsmo
heidi.hofsmo@osloskolen.no

Administrativ leder
Beate Blomvik 
beate.blomvik@osloskolen.no

Avdelingsledere grunnskole:

Lene Løge Almqvist
lene.almqvist@osloskolen.no


Gunhild Normann Christensen
gunhild.christensen@osloskolen.no

Avdelingsleder FVO (forberedende voksenopplæring):
Annette Seglem
annette.seglem@osloskolen.no

Fungerende avdelingsleder videregående opplæring:

Anne Myhrene 
anne.myhrene@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 1, intro spor 1 og 2:
Hilde Lyngroth Selsing
hilde.selsing@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 2:
Elisabeth Myklebust
elisabeth.myklebust@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 3, intro spor 3 og norskopplæring med arbeidsformidling: 
Kira Katarina Krog
kira.krog@osloskolen.no