Hovedseksjon

Ledelse

Bilde av skilt i Dynekilgata 2, der det står Rosenhof skole

Rektor

Lene Løge Almqvist
lene.almqvist@osloskolen.no

Assisterende rektor:
Heidi Hofsmo
heidi.hofsmo@osloskolen.no

Avdelingsleder grunnskole:

Gunhild Normann Christensen
gunhild.christensen@osloskolen.no

Avdelingsleder FVO (forberedende voksenopplæring):
Annette Seglem
annette.seglem@osloskolen.no

Fungerende avdelingsleder videregående opplæring:

Anne Myhrene 
anne.myhrene@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 1, intro spor 1 og 2:

Anniken Eriksen
anniken.eriksen@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 2:
Elisabeth Myklebust
elisabeth.myklebust@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 3, intro spor 3 og norskopplæring med arbeidsformidling:

Sylwia Bokwa Pedersen   

sylwia.pedersen@osloskolen.no