Ledelse

Bilde av skilt i Dynekilgata 2, der det står Rosenhof skole

Fungerende rektor:

Ylva Drage
ylva.drage@osloskolen.no

Fungerende assisterende rektor:
Lene Løge Almqvist
lene.almqvist@osloskolen.no
Fra 1.augsut er Heidi Hofsmo fungerende assisterende rektor:
heidi.hofsmo@osloskolen.no

Administrativ leder
Fra 1.august er Anne Beate Blomvik administrativ leder
anne.blomvik@osloskolen.no

Avdelingsleder IKT og rådgivertjenesten: 
Anita Torsøe

Avdelingsleder grunnskole:
Lene Løge Almqvist
lene.almqvist@osloskolen.no

Avdelingsleder FVO (forberedende voksenopplæring):
Line Svanø Huseby
Fra 1.august er Annette Seglem avdelingsleder for FVO
annette.seglem@osloskolen.no

Avdelingsleder videregående opplæring:
Heidi Hofsmo 
heidi.hofsmo@osloskolen.no
Fra 1.august er Ingebjørg Lundevall fungerende avdelingsleder for videregående opplæring
ingebjorg.lundevall@osloskolen.no

Fungerende avdelingsleder spor 1, intro spor 1 og 2:
Ingrid Harlem Losnedahl
ingrid.losnedal@osloskolen.no
Fra 1.august er Hilde Lyngroth Selsing avdelingsleder for spor 1, intro spor 1 og 2
hilde.selsing@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 2:
Elisabeth Myklebust
elisabeth.myklebust@osloskolen.no

Avdelingsleder spor 3, intro spor 3 og AMO (arbeidsmarkedsopplæring): 
Kristin Yvonne Hellem-Hansen
kristin.hellem-hansen@osloskolen.no