Hovedseksjon

Ledelsen

Ledelse
Assisterende rektor Heidi Hofsmo
Administrasjonsleder Arijana Lleshi Hadri
Avdelingsleder grunnskole Gunhild Normann Christensen
Avdelingsleder FOV (forberedende voksenopplæring) Annette Seglem
Fungerende avdelingsleder VOV (videregående opplæring) Anne Myhrene
Avdelingsleder spor 1, intro spor 1, 2 og 3 Anniken Eriksen
Avdelingsleder spor 2 Elisabeth Myklebust
Avdelingsleder spor 3 og norskopplæring med arbeidsformidling Sylwia Bokwa Pedersen
Avdelingsleder for deltakere med kollektiv beskyttelse Ingebjørg Lundevall