Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringslova § 4A-1

Alle voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende fra andre land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole.

Du må ha lovlig opphold i Norge for å ha rett til grunnskole.
Du må ha folkeregistrert adresse i Oslo for å kunne søke grunnskole i Oslo.

Du kan lese mer om voksnes rett til grunnskole her.

Bilde av Trondheimsveien 2
Bilde av Osterhaus gate 22