Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringslova § 4A-1 og presisert i på Undervisningsdirektoratets nettsider (rundskriv Udir-3-2012).

Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet. Mer informasjon kontakt Oslo Vo Servicesenteret