Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringslova § 4A-1

Alle voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende fra andre land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole.

Du må ha lovlig opphold i Norge for å ha rett til grunnskole.
Du må ha folkeregistrert adresse i Oslo for å kunne søke grunnskole i Oslo.

Du kan lese mer om voksnes rett til grunnskole her.

Bilde av Trondheimsveien 2

Grunnskole - ofte stilte spørsmål

Hvor søker jeg om plass på grunnskole?

Innsøkingen er på Oslo VO Servicesenter. Hvis du går på norskkurs på Rosenhof, og ønsker plass på grunnskole, kan du snakke med rådgiver på skolen. 

Hvor mange inntak i året er det på grunnskole på Rosenhof?

Det er fem inntak i året - januar, februar, april, august og oktober.

Hvor lenge må jeg vente på svar?

Det er lange ventelister på grunnskole på alle VO-skolene i Oslo. 

Hva med engelskkurs?

Voksne som har grunnskole, men ikke har hatt engelsk som fag, kan få plass i egne engelskklasser.

Når er undervisningen?

Undervisning på dagtid: kl. 08.3014.45 (fra 8 til 24 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Undervisning på kveldstid: kl.16.3019.50 (fra 8 til 24 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

 

Grunnskoleopplæring på Oslo VO Rosenhof

Opplæringssted:

Trondheimsveien 2 

Undervisning på dagtid: 

kl. 08.30–14.45 (fra 8 til 24 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen)

Undervisning på kveldstid:

kl. 16.30–19.50 (fra 8 til 24 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Kontakt:

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

NB! Merk e-posten med Rosenhof grunnskole. 
Telefon: 22 38 77 00 Tast 2 for Trondheimsveien 2