Timetall dag/kveld

Nivå 1- lære å lese:

     Dag: fra 8 timer til 20 timer. Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær.

     Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder (tilbud på kun på Helsfyr og Rosenhof)

 
Nivå 2-4 – trene på å lese:

     Dag: fra 8 timer til 20 timer. Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær

     Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder (tilbud kun på Helsfyr og Rosenhof)

 
Nivå 5-7 – lese for å lære:

     Dag: fra 8 timer til 24 timer. Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær.

     Kveld: 8 timer til 12 timer fordelt på to eller tre kvelder (tilbud kun på Helsfyr og Rosenhof).

Nivå 8-10 – mot grunnskoleeksamen:

     Dag: 30 timer (tilbud på Helsfyr)

     Kveld: 16 timer fordelt på tre kvelder (tilbud på Helsfyr).