Hovedseksjon

Timetall for grunnskole

Utdanningsrettet løp

Utdanningsrettet løp er for deg som har som mål å ta grunnskoleeksamen og kvalifisere deg til videregående skole. Tilbudet på dagtid er på 20 timer og består av 8 timer norsk, 3 timer matematikk, 3 timer engelsk, 3 timer naturfag og 3 timer samfunnsfag. Tilbudet på kveld er på 12 timer fordelt på 4 timer norsk, 2 timer matematikk, 2 timer engelsk, 2 timer samfunnsfag og 2 timer naturfag. Deltakere på dette løpet må ha lite fravær og ha mulighet til å fullføre videregående opplæring.

Arbeidsrettet løp

Arbeidsrettet løp er for deg som ønsker å forbedre norskferdighetene dine gjennom språkopplæring rundt temaer knyttet opp mot arbeidslivet. På fulltid har disse klassene 20 timer i uken. Deltakere på dette løpet må ha et ønske om å være i arbeid og mulighet til å delta i opplæringen 20 timer pr uke. Tilbudet krever at du har saksbehandler hos NAV. 

Praktisk løp

For deg som ønsker å forbedre norskferdighetene dine gjennom opplæring på grunnskole vil vi har ulike kurs på 10 timer. Disse kursene hører til praktisk løp og har en praktisk tilnærming til opplæringen.

Alle opplæringløp følger læreplanen for grunnskolen.

Bilde av Trondheimsveien 2

Grunnskoletilbud ved Rosenhof

Opplæringssted:

Opplæringen foregår i moderne lokaler i Trondheimsveien 2, midt i Oslo sentrum.

Undervisning på dagtid: 

kl. 08.3014.45 (fra 8 til 20 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Undervisning på kveldstid:

kl. 16.30–19.50 (fra 8 til 12 timer per uke avhengig av nivå og målsetning med opplæringen).

Kontakt:

postmottak@osloskolen.no
NB! Merk e-posten med Rosenhof grunnskole. 
Telefon: 22 38 77 00 Tast 2 for Trondheimsveien 2