Vurdering og eksamen

Deltakere vurderes etter kompetansemålene i læreplanverket Kunnskapsløftet (K06). Kompetansen den voksne skal oppnå skal gi basis for livslang læring.

Voksne må fullføre og bestå fagene for å få grunnskolevitnemål. Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.