Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Voksne som ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, og som trenger grunnskole, kan søke. Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringslova§ 4A-1 og presisert i rundskriv Udir-3-2012. Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet. Mer informasjon kontakt Oslo Vo Servicesenteret