Innhold og nivå

I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Opplæringen følger Kunnskapsløftet 06.

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring.

Grunnskoleopplæringen er inndelt i ulike nivåer.


•Nivå 1- lære å lese: Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk
 
•Nivå 2-4 – trene på å lese: Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk. Opplæringen henter temaer fra samfunnsfag og naturfag
 
•Nivå 5-7 – lese for å lære: Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. 

•Nivå 8-10 – grunnleggendeferdigheter og fagkunnskap mot grunnskoleeksamen: Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter, særlig på skriftlige ferdigheter og fagkunnskap i fagene fra 5-7.

Hvilket nivå deltakerne plasseres på i grunnskoletilbudet er avhengig av resultatene etter testing på Servicesenteret og/eller kartlegging på skolene. Målet er raskest mulig progresjon.