Slik søker du

• Søker må være folkeregistret med Osloadresse.
• Søker må møte personlig på Oslo VO Servicesenter og ha med dokumentasjon på lovlig opphold i landet og legitimasjon med bilde.
• På Servicesenteret får søker en samtale med en inntakskonsulent som kartlegger tidligere skolegang og behovet for grunnskole. Samtale og kartlegging tar til sammen en til to timer.
• Har søkeren rett til grunnskole, vil søkeren får tilsendt vedtak om rett til grunnskole fra Oslo VO Servicesenter.
• Søker får tilbud med fag, timetall og nivå fra opplæringsstedet.
• For mer informasjon kontakt Oslo VO Servicesenter