#Aktivmammapermisjon

Barsel

Mens barna blir passet av assistenter med praksis fra barnehage og relevant morsmål, får mødrene temabasert undervisning i norsk og samfunnsfag. Det er frivillig å delta, noe som kan gi en positiv opplevelse av kontroll over egen tilværelse. På denne måten ønsker voksenopplæringen å styrke nyankomne kvinners likeverdige deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Prosjektet bidrar også til at deltakerne får en mulighet til bedre kontinuitet og progresjon i introduksjonsprogrammet.  

Påmelding

Har vi ledig plass, er gravide kvinner hjertelig velkomne til å delta på kurset.

Påmelding skjer året rundt.

 

Prosjektet ble presentert på Fagverkestedene  til IMDI høsten 2018:

https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/fagverksted/