#Aktivmammapermisjon

Barsel

Mens barna blir passet av assistenter med praksis fra barnehage og relevant morsmål, får mødrene temabasert undervisning i norsk og samfunnsfag. Det er frivillig å delta, noe som kan gi en positiv opplevelse av kontroll over egen tilværelse. På denne måten ønsker voksenopplæringen å styrke nyankomne kvinners likeverdige deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Prosjektet bidrar også til at deltakerne får en mulighet til bedre kontinuitet og progresjon i introduksjonsprogrammet.  

Påmelding

Har vi ledig plass, er gravide kvinner hjertelig velkomne til å delta på kurset.

Påmelding skjer året rundt. Ta kontakt med prosjektleder Valborg Svånå for mer informasjon. 

Prosjektet

Prosjektet ble presentert på Fagverkestedene  til IMDI høsten 2018. Det har også blitt evaluert av Proba samfunnsanalyse.