Varehandel-klassen

Konkrete jobbfunksjoner:

 • ekspedere og veilede kunder
 • bygge kunderelasjoner
 • pakke opp og organisere varer
 • rydde i butikk og på lager
 • markedsføre produkter
 • åpne og stenge butikken

Innhold:

Underveis i løpet vil du lære å anvende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som det er viktig å mestre i jobben som butikkmedarbeider. Vi samarbeider med parter i arbeidslivet som har fokus på kompetansebygging og inkludering på arbeidsplassen.

Du vil motta et kompetansebevis som er godkjent av bransjen etter endt opplæring.

 • Aktivitetene er individuelt tilrettelagt og tilpasset din kompetanse og dine behov.
 • Vi har fokus på bransjespesifikk språkbruk og rbeidslivskunnskap.
 • Undervisningen er forankret i arbeidslivet
 • Opplæring skjer i klasserom og på arbeidsplassen
 • Vi gir veiledning om relevante yrkesløp og yrkesroller som kan passe for deg

Du lærer å:

 • Jobbe med salg og service
 • Kommunisere med kunder og ansatte
 • Delta aktivt i et arbeidsmiljø
 • Yte service der kundens kjøpsopplevelse står i sentrum
 • Regne, skrive, snakke og lytte