Generell studiekompetanse 19–23

Bilde av skolebygget i Osterhaus' gate 22

Det er 19 elever i klassen, som startet opp mandag 29. oktober 2018. I løpet av to år skal deltagerne gjennom et løp der de tar de seks studiekompetansefagene, og blir kvalifisert for høyere utdanning. Alle deltagerne i klassen er i introduksjonsprogrammet, og ble kartlagt på Språksenteret før oppstart.

Deltakerne i denne klassen skal gjennom et stramt løp for å nå målet om generell studiekompetanse i løpet av to år, og det blir derfor ikke tatt inn flere deltagere i klassen. 

Opptak til høyere utdanning

De som har flyktet fra hjemlandet sitt og derfor ikke kan dokumentere utdanning eller arbeidserfaring, kan få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen.

23/5-regelen

For å få generell studiekompetanse med 23/5-regelen må man oppfylle tre vilkår:

  1. Du må fylle 23 år eller mer det året du søker om opptak.
  2. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle de seks studiekompetansefagene.
  3. Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning.

De må ta de seks studiekompetansefagene i norsk videregående skole, men kan få fritak fra femårskravet til praksis.

Fritak fra femårskravet til praksis

Søkere til høyere utdanning som har oppholdstillatelse etter en av følgende paragrafer i utlendingsloven kan få fritak fra femårskravet:

  • § 28 1 a/b Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl)
  • § 34 Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
  • § 35 Overføring av utlendinger etter anmodning fra internasjonale organisasjoner mv. (overføringsflyktninger)
  • § 38 Oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket

Bekreftelse på at man har bodd på asylmottak er også godkjent dokumentasjon, mens introduksjonsprogram i seg selv er ikke godkjent som dokumentasjon på flyktningsstatus.