Hotell-klassen

På dette kurset forberedes deltakerne til lønnet arbeid i hotellbransjen. Vår målsetning er å bidra til hurtig og kvalitetssikret kvalifisering av deltakerne til lønnet arbeid i hotell-bransjen, slik at de kan bli økonomisk selvstendige.

Deltakerne mottar både opplæring på skolen og praksis på hotell. De første tre ukene får deltakerne intensiv opplæring om arbeidslivet generelt og hotellbransjen spesielt. Deretter har deltakerne praksis tre dager i uka med tett oppfølging fra lærer og programrådgiver i NAV. På skolen blir undervisningen tilpasset deltakernes og hotellenes behov, med hovedvekt på hotellnorsk. Målet er lønnet arbeid så fort som mulig, og innen fire måneder. 

Hotellklassen møter behovene til deltakere som ønsker jobb innen hotellbransjen, enten for en arbeidskarriere innen hotellbransjen eller for å finansiere videre skolegang. Det passer for deltakere på spor 2, og de bør være fra språknivå A2 og oppover. Deltakerne går i samme klasse.

Arbeidsmåter

Undervisningen er både teoretisk og praktisk orientert. Språkopplæringen er basert på autentisk materiale fra samarbeidshotellene og situasjoner som oppstår der. Vi jobber både muntlig og skriftlig, og bruker mye samarbeidslæring. Deltakerne opplever å få et høyere norsknivå generelt, samtidig som de lærer norsken de trenger for å kunne ansettes på et hotell. Deltakerne får læringsstrategier de kan dra nytte av også etter kurset for å utvikle seg videre på egen hånd.

Sluttkompetanse

Deltakerne får et kompetansebevis ved endt kurs og er kvalifiserte til å jobbe på hotell. Gjennom kurset utvider deltakerne sin CV, får større nettverk og gode referanser. Dermed kan de senere velge videre skolegang, fagbrev innenfor hotellbransjen eller andre yrkeskarrierer. Deltakerne får på denne måten større valgfrihet og står bedre rustet i møte med norsk arbeidsliv. 

Innhold

 • CV, intervjutrening
 • Regler og normer i arbeidslivet
 • Informasjon om bransjen generelt og egne arbeidsoppgaver spesielt
 • Strategier for muntlig kommunikasjon
 • Samarbeid og teambuilding
 • Egenvurdering, loggskriving og skrivetrening
 • Erfaringsutveksling fra praksisplassen
 • Lesetrening med utgangspunkt i autentiske tekster fra Oslos hoteller
 • Ord og begreper med utgangspunkt i hotellbransjen generelt og egne arbeidsoppgaver spesielt

Kvalitetssikret opplæring på hotellet

 • Service og kommunikasjon med gjester
 • Rutiner, effektivitet og planlegging
 • Bruk av utstyr
 • Vurdering av behov
 • Betydningen av å ta initiativ
 • Bruk av vaktlister og sjekklister
 • Branninstruks, HMS

Samarbeidspartnere i opplæringstilbudet

Kurset er et tett samarbeid mellom Oslo VO, NAV og hotellbransjen. Bydelene har ansvaret for å finne praksisplasser til deltakerne sine og oppfølgingen etter endt kurs. Lærerne har ansvaret for norskopplæringen og arbeidslivskunnskap. Lærerne og programrådgiverne samarbeider om oppfølgingen under praksisperioden. Hotellene har ansvaret for å lære opp deltakerne til å utføre jobben sin. I hotellklassen tar vi også inn eksterne som for eksempel Skatteetaten. Dette bidrar til økt forståelse for norsk arbeidsliv. Vi har også rådgivere til disposisjon for utdannings -og karriereveiledning.

Hussains erfaring fra Hotellklassen

Kurset har vært veldig nyttig for meg.

Jeg bruker språket jeg lærer i klasserommet på hotellet, og jeg har lært hva jeg kan gjøre for å trives på jobb.

Jeg har også lært om arbeidstider og HMS på hotell.

Det har vært veldig sosialt, både i klasserommet og på hotellet.

Nå har jeg kontrakt og tjener egne penger.

Jeg har lyst til å fortsette å jobbe i hotellbransjen og kanskje ta utdannelse innen hotellfaget.

Tusen takk for dette kurset.

                  

Introduksjonsprogrammet

Formålet er å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv, og økonomiske selvstendighet. Programmet har en varighet på inntil 2 år.

Nybegynnere tilbys intensiv opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Etter ca. 6 måneder eller når man har nådd A1 i språknivå, plasseres deltakerne i egne språkpraksisklasser. Mandager, tirsdager og fredager er det klasseromsundervisning og onsdager og torsdager er deltakerne i praksis. Lærerne samarbeider tett med programrådgivere i bydelene om oppfølging av den enkelte deltaker. Se mer informasjon om introduksjonsordningen på Imdis nettsider.