Introduksjonsprogrammet

Formålet er å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv, og økonomiske selvstendighet. Programmet har en varighet på inntil 2 år.

Nybegynnere tilbys intensiv opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Etter ca. 6 måneder eller når man har nådd A1 i språknivå, plasseres deltakerne i egne språkpraksisklasser. Mandager, tirsdager og fredager er det klasseromsundervisning og onsdager og torsdager er deltakerne i praksis. Lærerne samarbeider tett med programrådgivere i bydelene om oppfølging av den enkelte deltaker. Se mer informasjon om introduksjonsordningen på Imdis nettsider.

Introduksjonprogrammet ved Rosenhof

Rosenhof har tilbud for deltakere i introduksjonsprogrammet. 

 

Kursoversikt for deltakere i introduksjonsprogrammet

 

Kontakt oss:

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Tlf: 22387700