Kantine-klassen

Deltakere som jobber i en kantine

Kantinekurs

Skoleåret 2018/2019 har Oslo VO Rosenhof høstet mange erfaringer fra FIER (Fast-track Integration in European Regions), et internasjonalt prosjekt hvor målsetningen var å styrke jobbmulighetene innenfor kantine/kjøkken for deltakere med lite skolebakgrunn.

Erfaringene fra første kurs har gitt oss en enda bedre innsikt i hvordan vi kan tilrettelegge læringen for deltakere som står langt unna arbeidslivet, slik at de kommer et skritt nærmere en jobb i løpet av året som kantinekurset varer.

I midten av september starter vi opp med et nytt kantinekurs. Kurset kombinerer opplæring i skolens kantiner med relevant klasseromsundervisning. Vi vil knytte undervisningen til praktisk arbeid hvor matlaging og salg til skoler i nærområdet vil være en sentral del av kurset. På denne måten vil deltakerne få integrert arbeid med de grunnleggende ferdighetene, som er nødvendige i arbeidslivet med klasseromsundervisning, som igjen styrker den praktiske opplæringen.

Praksisplasser

Nav vil måtte skaffe praksisplasser til påmeldte deltakere og stå for den praktiske oppfølgingen, mens læreren på kantinekurset vil ha ansvar for en tett pedagogisk oppfølging på praksisplassen.

Personlig egnethet, innsatsvilje, samarbeidsevner og godt humør kvalifiserer som inngangsbillett til bransjen og vil derfor bli vektlagt i rekrutteringen til kurset og underveis i opplæringen.

Innhold i kurset

Underveis i løpet vil deltaker lære å anvende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse som er viktige å mestre i jobben som ansatt på et kjøkken/kantine. Vi samarbeider med parter i arbeidslivet som har fokus på kompetansebygging og inkludering på arbeidsplassen. Deltaker vil motta et kursbevis fra opplæringen i skolens kantiner som beskriver opparbeidet kompetanse.

  • Aktivitetene er individuelt tilrettelagt og tilpasset deltakers kompetanse og behov
  • Skolen har fokus på bransjespesifikk språkbruk
  • Arbeidslivskunnskap
  • Undervisningen er forankret i arbeidslivet
  • Opplæring skjer i klasserom og på arbeidsplassen

Konkrete jobbfunksjoner:

  • Tilbereding av mat
  • Dekking av bord
  • Holde orden på kjøkken og i kantine
  • Utføre renhold og oppvask
  • Ekspedere og veilede kunder

Språklig nivå:

Deltakere bør være fra nivå A1 muntlig og skriftlig. Les mer om nivåer her.

Målgruppe:

Dette kurset passer for spor 1 og spor 2 passe. Les mer om spor her.

Oppstart:

Kurset har oppstart i midten av september.

 

NB! Merk at alle som skal være med på kurset, må kunne ta på alle råvarer.

 

Påmelding:

Berit Kristine Bye

Epost: Berit.kristine.bye@ude.oslo.kommune.no

Tlf. 92833404

 

Introduksjonsprogrammet

Formålet er å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv, og økonomiske selvstendighet. Programmet har en varighet på inntil 2 år.

Nybegynnere tilbys intensiv opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Etter ca. 6 måneder eller når man har nådd A1 i språknivå, plasseres deltakerne i egne språkpraksisklasser. Mandager, tirsdager og fredager er det klasseromsundervisning og onsdager og torsdager er deltakerne i praksis. Lærerne samarbeider tett med programrådgivere i bydelene om oppfølging av den enkelte deltaker. Se mer informasjon om introduksjonsordningen på Imdis nettsider.