Alfamodul

Alfabetiseringsmodulen gir kjennskap til ulike teksttyper, og ulike avkodingsstrategier.

Spor 1 - kurs er for deltakere som har lite eller ingen utdanning fra hjemlandet. 

For mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn, se Kompetanse Norge sine nettsider.