Alfamodul

Alfabetiseringsmodulen gir kjennskap til ulike teksttyper, og ulike avkodingsstrategier.

Deltakere i Oslo VO er en sammensatt gruppe hvor deltakerne har ulikt morsmål, ulik skolebakgrunn og ulik erfaring med å bruke skriftspråket som redskap for læring. Opplæringen blir derfor organisert i tre spor som er knyttet til ulik antatt progresjon.

Hvor lang tid du bruker på å nå et nivå er avhengig av spor/progresjon og antall timer undervisning per uke. Alle norskkurs i Oslo VO følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere hvor spor- og nivåer i opplæringen blir beskrevet. Læreplanen beskriver nivåene på A1, A2, B1, B2 og C1.

Spor 1 - kurs er for deltakere som har lite eller ingen utdanning fra hjemlandet. Spor 2 og 3 - kurs er for deltakere som har fullført grunnskole eller har høyere utdanning fra hjemlandet. Link i faktaboks: Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Felles Europeisk rammeverk. Oslo Vo tilbyr norskkurs tilpasset ditt nivå og som deltaker på våre norskkurs møter du engasjerte lærere som har mange års erfaring med undervisning av voksne fremmedspråklige.

Du vil oppleve lærere som har høye forventninger til deg og som vil gi deg tilbakemeldinger som forteller deg om kvaliteten på eget arbeid og som gir veiledning i hvordan du kan forbedre arbeidet ditt. Som deltaker ved Oslo VO forventes det at du er involvert i egen læring ved å vurdere eget arbeid og egen utvikling underveis. Oslo VO tilbyr kurs av ulik lengde og varighet både på dagtid og på kveld. Ta kontakt med Oslo VO Servicesenteret for full oversikt over kurstilbud, eller se Rosenhofs kurstilbud (pdf).

Kontakt oss:
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no NB! Merk eposten med Rosenhof 
Tel.23037700

Oppdatert 20.06.18