Alfamodul

Alfabetiseringsmodulen gir kjennskap til ulike teksttyper, og ulike avkodingsstrategier.

Spor 1-kurs er for deltakere som har lite eller ingen utdanning fra hjemlandet. 

For mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn, se Kompetanse Norge sine nettsider.

Undervisning på Spor 1 og alfabetiseringskurs foregår i våre lokaler i Trondheimsveien 2.

 

 

Spor 1

Spor 1 - intro

  • 30 timer / 5 dager. Kontakt skolen for timeplan. 

Spor 1 - intro med praksis

  • 24 timer / 3 dager (mandag, tirsdag og fredag). Kontakt skolen for timeplan.

Spor 1 - intro med praksis på Quo vadis

  • 37,5 timer / 5 dager. Kl. 8.00-15.30

Spor 1

  • Dag: 16 timer / 4 dager. Kontakt skolen for timeplan
  • Kveld: 8 timer / 2 kvelder. Mandag og tirsdag, 16.30 - 19.50
  • Kveld: 12 timer / 3 kvelder. Mandag, tirsdag og onsdag, 16.30 - 19.50

Undervisning på Spor 1 er i Trondheimsveien 2 (telefon 23 03 77 00).