Bergenstestkurs B2–C1, avlyst

Mål for kurset

Dette er kurset for deg som ved å bestå Bergenstesten ønsker å legge et solid språklig grunnlag for videre studier, arbeid og karriere i Norge.

Målsetningen vi som leder kurset har, er at deltakerne skal opparbeide seg et godt grunnlag til å bestå Bergenstesteksamen.

Innhold i kurset

På kurset jobber vi målrettet og intensivt med de typer oppgaver som den skriftlige Bergenstestens delprøver består av: lytteforståelse, leseforståelse, grammatikk, ord og uttrykk, referat og skriftlige framstillinger i ulike sjangre. På den måten blir du kjent med og trygg på hvordan eksamen ser ut og foregår.

Resultater på Bergenstest: B2 og C1

B2-nivå åpner mange dører til arbeidslivet i Norge. Ved søknad til bachelor-programmer gjennom Samordna opptak, blir resultat B2 på den avsluttende norskprøven, eller bestått alle delprøver på Bergenstesten, omregnet til karakteren 4 på den norske karakterskalaen, som går fra 0 til 6). Oppnår man godt bestått (dvs. C1) på 3-4 delprøver i Bergenstesten blir det omregnet til karakteren 5. Hvis man oppnår godt bestått på alle delprøvene, blir det omregnet til karakteren 6. 

Dyktige lærere

Vi legger vekt på at hver kursdeltaker skal få individuelle tilbakemeldinger på sine skriftlige innleveringer. Dette hjelper deg til et større vokabular, og til å bli sikrere og bedre i grammatikk og setningsbygging.

Rosenhof har en dyktig og erfaren lærerstab. Lærerne på Bergenstestkurset er blant skolens mest erfarne, og vi lover deg et lærerikt og intensivt kurs hvor du også får gode muligheter til å stille spørsmål og finne ut av alt om det norske språket som du alltid har ønsket å vite!

Kurset avsluttes rett før hver Bergenstesteksamen.

Opptaksprøve

Alle som ønsker å følge dette kurset, må først ta en skriftlig opptaksprøve. Opptaksprøven kvalitetssikres av lærere med sensorkompetanse fra Bergenstesteksamen. Opptaksprøven er åpen for alle. Hvis den viser at du har et språknivå som passer, kommer du inn på kurset. "Et språknivå som passer" betyr her at du har et nivå som ligger nært B2–C1, slik dette er beskrevet i det europeiske rammeverket.

Kontakt oss:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
NB! Merk eposten med Bergenstestkurs Rosenhof 
Tlf: 22 38 77 00

 

Bergenstestkurs i skolens lokaler

Frem til koronasituasjonen er over blir det ikke avholdt nye Bergenstestkurs i skolens lokaler. Skolen tilbyr Bergenstestkurs på nett.   

Opptaksprøve til Bergenstestkurs: Mandag 2. november kl. 17.30 i Dynekilgata 10, rom 405, lille aula Les mer her.

Sted: Dynekilgata 10

Nye datoer for kursvarighet: 9.november 2020 – 13.januar 2021

Timeplan: kl. 17.00–20:15 (mandag, tirsdag og onsdag) 

Pris: ca. kr. 8100,- (prisen justeres ut fra antall deltagere på kurset og kursets varighet)

Bergenstesten avholdes: 16.januar 2021