Bergenstestkurs nivå B2-C1

Innhold og mål: Dette er kurset for deg som ved å bestå Bergenstesten ønsker å legge et solid språklig grunnlag for videre studier, arbeid og karriere i Norge.

Målsetningen vi som leder kurset har, er at deltakerne skal opparbeide seg et godt grunnlag til å bestå Bergenstesteksamen.

På kurset jobber vi målrettet og intensivt med de typer oppgaver som den skriftlige Bergenstestens delprøver består av: lytteforståelse, leseforståelse, grammatikk, ord og uttrykk, referat og skriftlige framstillinger i ulike sjangre.

På den måten blir du kjent med og trygg på hvordan eksamen ser ut og foregår.

B2-nivå åpner mange dører til arbeidslivet i Norge. Oppnår du C1-nivå på én eller flere av delprøvene, betyr det at du ved søknad til bachelor-programmer gjennom Samordna opptak, forbedrer din karakter i norsk. "Bestått" (dvs B2) som resultat på Bergenstesten betyr at du får karakteren 2. Men oppnår du "godt bestått" (dvs C1) på for eksempel to av delprøvene, blir din norskkarakter løftet til 4 (på den norske karkterskalaen, som går fra 0 til 6).

Vi legger vekt på at hver kursdeltaker skal få individuelle tilbakemeldinger på sine skriftlige innleveringer. Dette hjelper deg til et større vokabular, og til å bli sikrere og bedre i grammatikk og setningsbygging.

Rosenhof har en dyktig og erfaren lærerstab. Lærerne på Bergenstestkurset er blant skolens mest erfarne, og vi lover deg et lærerikt og intensivt kurs hvor du også får gode muligheter til å stille spørsmål og finne ut av alt om det norske språket som du alltid har ønsket å vite!

Kurset avsluttes rett før hver Bergenstesteksamen.

Alle som ønsker å følge dette kurset, må først ta en skriftlig opptaksprøve. Opptaksprøven kvalitetssikres av lærere med sensorkompetanse fra Bergenstesteksamen. Opptaksprøven er åpen for alle. Hvis den viser at du har et språknivå som passer, kommer du inn på kurset. "Et språknivå som passer" betyr her at du har et nivå som ligger nært B2 / C1, slik dette er beskrevet i det europeiske rammeverket.


Kontakt oss:
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no NB! Merk eposten med Bergenstestkurs Rosenhof 
Tel.22387700

Oppdatert 18.01.18