Bergenstestkurs på nett

Bilde av en person som skriver på pc

Påmelding til kurs 

Påmelding gjøres ved å fylle ut det digitale påmeldingsskjemaet til opptaksprøven.

Bestått opptaksprøve gir tilgang til kurs på nett.

Innhold og mål

Målsettingen vi som leder kurset har, er at deltakerne skal bestå Bergenstesteksamen. Bestått Bergenstest gir et godt grunnlag for videre studier, arbeid og karriere i Norge.

Vi gir deg en grundig forberedelse i de fem disiplinene til ”Bergenstesteksamen”: leseforståelse, lytteforståelse, grammatikk, referatskriving og skriftlige oppgaver i ulike sjangre. På den måten blir du trygg på hva testen handler om, samtidig som du utvider ditt vokabular og blir sikrere og bedre på grammatikk og setningsbygning.

Oppgavene på kurset er interaktive og inneholder i tillegg til en rekke eksempeltester, også grammatikktemaer med oppgaver, råd om stil- og referatskriving og aktuelle avisartikler med oppgaver. I tillegg til å gjøre de selvrettende oppgavene, leverer du inn referater og skriftlige oppgaver som blir rettet av en veileder. På denne måten vil du få en fyldig tilbakemelding på hvor du står i forhold til nivået som kreves til eksamen.  

Du må regne med å arbeide inntil 6–12 timer per uke med kurset, eller etter eget ønske og behov.

Du vil få en personlig veileder som til vanlig arbeider som lærer ved Oslo VO Rosenhof. Rosenhof har en dyktig og erfaren lærerstab, og lærerne som er veiledere på BT-nettkursene er blant skolens mest erfarne.

For å delta på kurset, må du bestå en opptaksprøve. Opptaksprøven foregår på nettet.

Du vil motta en e-post med tilgang til opptaksprøven i løpet av oktober 2020 dersom du fyller ut påmeldingsskjemaet i lenken over.

 

Kontakt oss:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no 
NB! Merk eposten Bergenstestkurs på nett Rosenhof.

Tlf: 22 38 77 00

Kontaktperson

Avdelingsleder Kristin Yvonne Hellem-Hansen
E-post: Kristin.Yvonne.Hellem-Hansen@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 41256540

 

Du kan også kontakte oss på: bergenstestkurs.rosenhof@ude.oslo.kommune.no

Kursdatoer

Søknadsfrist for Bergenstestkurs på nett:
2.november

Frist for levering av opptaksprøve online for å delta på Bergenstestkurs på nett:
6.november

Varighet for Bergenstestkurs på nett:
16.november 2020 til 15.januar 2021

 

Pris for Bergenstestkurs på nett: kroner 6200,-

 

Bergenstesten (test i norsk – høyere nivå) avholdes: 16.januar 2021, men er ikke inkludert i kurset. Du må selv melde deg opp innen fristen.