Bergenstestkurs på nett

Kvinnehender på bærbar pc

Opptaksprøve

Opptaksprøven foregår på nett, og alle som melder seg på vil få mer informasjon om prøven i løpet av august.

Kursvarighet

30. august til 19. oktober 2019

Kursstart:                                                                                                                                                                            30. august 2019

Påmeldingsfrist:

21.august

Frist for å levere opptaksprøven:                                                                                                                            27.august

Pris:                                                                                                                                                                                      kr. 6000,-

 

Påmelding til kurs 

Bestått opptaksprøve gir tilgang til kurs på nett. Påmelding til opptaksprøven til Bergenstestkurs på nett  er åpen.

Innhold og mål

Målsettingen vi som leder kurset har, er at deltakerne skal bestå Bergenstesteksamen. Bestått Bergenstest gir et godt grunnlag for videre studier, arbeid og karriere i Norge.

Vi gir deg en grundig forberedelse i de fem disiplinene til ”Bergenstesteksamen”: leseforståelse, lytteforståelse, grammatikk, referatskriving og skriftlige oppgaver i ulike sjangre. På den måten blir du trygg på hva testen handler om, samtidig som du utvider ditt vokabular og blir sikrere og bedre på grammatikk og setningsbygning.

Oppgavene på kurset er interaktive og inneholder i tillegg til en rekke eksempeltester, også grammatikktemaer med oppgaver, råd om stil- og referatskriving og aktuelle avisartikler med oppgaver. I tillegg til å gjøre de selvrettende oppgavene, leverer du inn referater og skriftlige oppgaver som blir rettet av en veileder. På denne måten vil du få en fyldig tilbakemelding på hvor du står i forhold til nivået som kreves til eksamen.  

Du må regne med å arbeide inntil 6-12 timer per uke med kurset, eller etter eget ønske og behov.

Du vil få en personlig veileder som til vanlig arbeider som lærer ved Oslo VO Rosenhof. Rosenhof har en dyktig og erfaren lærerstab, og lærerne som er veiledere på BT-nettkursene er blant skolens mest erfarne.

For å delta på kurset, må du bestå en opptaksprøve. Opptaksprøven foregår på nettet.

 

Kontakt oss:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk eposten Bergenstestkurs på nett Rosenhof.

Tlf: 22 38 77 00