Norskkurs A1–B1

Bilde av alle lærebøkene i norsk som brukes på Oslo VO Rosenhof

Nivå A1

Å være på et A1-nivå betyr at du kan lese og forstå kjente ord og svært enkle setninger som for eksempel beskjeder og enkle skjema. I daglig tale klarer du å forstå så lenge det snakkes langsomt og tydelig om kjente og nære tema. Du kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet til egen person.

Nivå A2

Å være på et A2-nivå betyr at du kan lese, forstå og gjengi enkel skriftlig informasjon knyttet til privatliv eller jobb.  Du kan svare og stille spørsmål og holde enkle samtaler dersom den du snakker med snakker sakte og om kjente tema.

Nivå B1

Å være på et B1-nivå i norsk innebærer at du kan presentere emner muntlig og skriftlig, gjenfortelle med godt ordforråd hva tekster handler om, beskrive og begrunne. Du kan skrive lengre tekster der du uttrykker meninger og begrunner disse. Du skal kunne bruke digitale verktøy til å skrive CV, søknader og fylle ut relevante elektroniske skjemaer. Du kan være aktiv i og ha sammenhengende samtaler om emner fra arbeid, skole, hjem og fritid.

Kontakt oss:
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
NB! Merk eposten med Norskkurs Rosenhof
Tlf: 22 38 77 00


Oversikt over norskkurs på Oslo VO Rosenhof

Spor 1
Dag: 16 timer / 4 dager 
Kontakt skolen for timeplan

Kveld: 12 timer / 3 kvelder
Mandag, tirsdag og onsdag
Kl. 17.00 - 20.15

Spor 1 - intro
24 timer inkludert
praksisoppfølging / 3 dager
Mandag, tirsdag og fredag
Kl. 08.30 - 13.45

30 timer / 5 dager.
Kontakt skolen for timeplan 

Spor 1 - med praksis på Quo Vadis
37,5 timer / 5 dager
Kl. 08.00 - 15.00

Spor 2
Dag: 12 timer / 3 dager
Kl. 12.15 - 15:30

Dag: 16 timer / 4 dager
Kl. 08.30 -11.45

Dag: 16 timer / 4 dager 
Kl. 12.15 - 15.30

Kveld: 8 timer / 2 kvelder 
Kl. 17.00 - 20.15

Spor 2 intro
30 timer / 5 dager
Kontakt skolen for timeplan 

24 timer inkludert
praksisoppfølging / 3 dager
Mandag, tirsdag og fredag
Kl. 08.30–13.45

Spor 3 
Dag: 12 timer / 3 dager
Kl. 08.30–11.45

Dag: 12 timer / 3 dager
Kl. 12.15–15.30

Kveld: 8 timer / 2 kvelder
Mandag og onsdag
Kl.
17.00–20.15

Spor 3 intro
Dag: 12 timer / 3 dager
Kl. 08.30 – 11.45

Dag: 12 timer / 3 dager
Kl. 12.15 – 15.30

Sted: Quo vadis, og kveldsundervisning på Spor 1 er i Trondheimsveien 2. Resten av norskundervisningen er i Dynekilgata 10.