Norskkurs B2

Nivå B2

Å være på et B2-nivå i norsk innebærer at du har et godt ordforråd knyttet til eget dagligliv, i tillegg til eget fagområde. Du kan holde foredrag om emner knyttet til eget dagligliv, men også om politikk, miljø og medier. Du kan gi instruksjoner og beskjeder, og forstår noen norske dialekter. Du skal kunne vurdere tekster kritisk og kan bruke ulike læringsstrategier etter behov. Du kan skrive tekster i ulike sjangre, som referater, sammendrag og argumenterende tekster. 

Hvem kan delta på B2-kurs?

Deltakere med rett og plikt til norskopplæring kan fortsette sin opplæring fram mot nivå B2 innenfor rammen av de pliktfestede 600 timene. Opplæring over B1-nivå som skjer utenfor de 600 timene må betales av deltakeren selv.

For å delta på kurset må du være på B1-nivå, enten ved å dokumentere norskprøve med B1-resultat, eller bestått opptaksprøve (intern B1-test).

Kontakt oss:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no NB! Merk eposten med B2-kurs Rosenhof 
Telefon: 22 38 77 00


B2-kurs høst 2019

B2-kurs, 1. økt

Mandag, tirsdag og fredag: 08:30–11:45

Onsdag, torsdag og fredag: 08:30–11:45

Pris for periode 3 (18.11.19 - 20.12.19): 4100 kr.

B2-kurs, 2.økt             

Mandag, tirsdag og onsdag: 12:15–15:30

Pris for periode 3 (18.11.19 - 20.12.19): 4100 kr.

B2-kurs, kveld

Mandag og onsdag: 17:00–20:15

Pris for periode 3 (18.11.19 - 20.12.19): 3300 kr.