Norskkurs B2

Nivå B2

Å være på et B2-nivå i norsk innebærer at du har et godt ordforråd knyttet til eget dagligliv, i tillegg til eget fagområde. Du kan holde foredrag om emner knyttet til eget dagligliv, men også om politikk, miljø og medier. Du kan gi instruksjoner og beskjeder, og forstår noen norske dialekter. Du skal kunne vurdere tekster kritisk og kan bruke ulike læringsstrategier etter behov. Du kan skrive tekster i ulike sjangre, som referater, sammendrag og argumenterende tekster. 

Hvem kan delta på B2-kurs?

Deltakere med rett og plikt til norskopplæring kan fortsette sin opplæring fram mot nivå B2 innenfor rammen av de pliktfestede 600 timene. Opplæring over B1-nivå som skjer utenfor de 600 timene må betales av deltakeren selv.

For å delta på kurset må du være på B1-nivå, enten ved å dokumentere norskprøve med B1-resultat, eller bestått opptaksprøve (intern B1-test).

Kontakt oss:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no NB! Merk eposten med B2-kurs Rosenhof 
Telefon: 22 38 77 00


B2-kurs høst 2020

B2-kurs, 1. økt

Onsdag, torsdag og fredag: 08:30–11:45

Pris for periode 6b (02.06.20 - 19.06.20): 2500 kr.

B2-kurs, kveld

Mandag og onsdag: 17:00–20:15

Pris for periode 6b (02.06.20 - 19.06.20): 1700 kr.

Opptaksprøve til B2-kurs

Hvem kan ta opptaksprøven?

Opptaksprøven er for deg som ikke har tatt norskprøven og bestått på B1-nivå i alle fire ferdigheter. Du kan ta opptaksprøven selv om du ikke er deltaker på Rosenhof.

Merk at alle nye søkere til kurs i norsk ved Oslo Voksenopplæring uansett må møte personlig på Oslo VO Servicesenter for å registrere sin søknad.

Opptaksprøven er gratis.

 

Neste opptaksprøve til B2-kurs vil være:

Torsdag 20. august, 2020 kl. 12:30 på Oslo VO Rosenhof i Dynekilgata 10.

Mandag 24. august, 2020 kl. 17:30 på Oslo VO Rosenhof i Dynekilgata 10.

 

Påmelding

Hvis du går på Rosenhof melder du deg på via din lærer. 

Hvis du ikke går på Rosenhof melder du deg på ved å sende e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Påmeldingsfristen er 19. juni!

NB!: Merk eposten med "Påmelding opptaksprøve til B2-kurs"

I e-posten må du skrive:

  • Navnet ditt
  • Fødselsdato (ikke send hele personnummeret)
  • DUF-nummer  (Hvis du ikke har, skriver du "Har ikke")
  • Brukernavn Feide (Hvis du ikke har, skriver du "Har ikke")
  • Mobilnummeret ditt
  • E-posten du bruker
  • Hvilken dag du ønsker å ta prøven (20. august eller 24. august)