Norskkurs C1

Nivå C1

Å være på et C1-nivå i norsk innebærer at du kan forstå, gjengi og diskutere lengre tekster med krevende innhold, og analysere hva forfatteren ønsker å fortelle, også det som ikke står tydelig uttrykt i teksten. Du har et godt ordforråd og varierer språket ut fra hvilket formål du har med tekster og samtaler. Du mestrer norsk grammatikk, og kan skrive tekster om emner som ikke nødvendigvis er nært ditt eget dagligliv og arbeid. Du har mange og varierte læringsstrategier og bruker dem hensiktsmessig i tilegnelse av ny kunnskap.

Hvem kan delta på C1-kurs?

For å delta på C1-kurs må du enten ha bestått norskprøven med resultat B2 i alle fire ferdigheter, være registrert med B2-nivå i skolens interne systemer, eller ta opptaksprøven til C1-kurs. 

Kontakt oss:

E-post: postmottak@osloskolen.no
NB! Merk eposten med C1-kurs Rosenhof 
Tlf: 22 38 77 00

Opptaksprøve til C1-kurs

Hvem kan ta opptaksprøven?

Opptaksprøven er for deg som vil gå på C1-kurs og som ikke har bestått norskprøven med resultat B2 i alle fire ferdigheter. Opptaksprøven er både for deltakere ved Oslo VO Rosenhof og eksterne. 

Merk at alle nye søkere til kurs i norsk ved Oslo Voksenopplæring uansett må møte personlig på Oslo VO Servicesenter for å registrere sin søknad.

Neste kurs starter:
Oppstartsdato kommer etter hvert. Det avhenger av hvor mange deltagere på nivå C1 som ønsker å delta på kurs. 

Neste opptaksprøve til C1-kurs er:
Mandag 29.november kl.17.00 og torsdag 2.desember kl. 12.00. Opptaksprøven er gratis og varer i ca 3 timer. Kurset koster penger. 

Påmelding
Påmeldingsfrist til opptaksprøve i november/desember er mandag 22.november, klokken 14.00.
Du melder deg på ved å sende e-post til postmottak@osloskolen.no
NB!: Merk eposten med "Oslo VO Rosenhof - Påmelding opptaksprøve til C1-kurs"

I e-posten må du skrive:

  • Navnet ditt
  • Fødselsdato (ikke send hele personnummeret)
  • DUF-nummer  (Hvis du ikke har, skriver du "Har ikke")
  • Brukernavn Feide (Hvis du ikke har, skriver du "Har ikke")
  • Mobilnummeret ditt
  • E-posten du bruker
  • Hvilken dag du ønsker å ta prøven (29.november eller 2.desember)