Rett til gratis opplæring eller betale?

Rett til gratis opplæring?

Ikke alle innvandrere har rett til gratis norskopplæring. Det er oppholdstillatelse etter utlendingsloven som bestemmer rett  eller rett og plikt  til gratis opplæring i norsk- og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Å ha rett  til norskopplæring betyr at kommunen må tilby gratis norskopplæring.

Å ha plikt  til norskopplæring betyr at du må gjennomføre lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.

 

Betale for opplæringen?

Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs i norsk på alle nivå også for deltakere som betaler for kursene selv. Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Se Oslo VO Servicesenteret for nærmere informasjon om priser, kursperioder og tilbud. Introduksjonsloven med forskrifter bestemmer.