#Aktivmammapermisjon

Barsel

Mens barna blir passet av assistenter med praksis fra barnehage og relevant morsmål, får mødrene temabasert undervisning i norsk og samfunnsfag. Det er frivillig å delta, noe som kan gi en positiv opplevelse av kontroll over egen tilværelse. På denne måten ønsker voksenopplæringen å styrke nyankomne kvinners likeverdige deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Prosjektet bidrar også til at deltakerne får en mulighet til bedre kontinuitet og progresjon i introduksjonsprogrammet.  

Påmelding

Send e-post til  Linda Skanke for påmelding til kurset. Det er løpende inntak.

For mer informasjon:

Les her

Prosjektet

Prosjektet ble presentert på Fagverkestedene  til IMDI høsten 2018.

Du kan lese mer om tilbudet her. 

Det har også blitt evaluert av Proba samfunnsanalyse.

 

 

Kontaktperson

Kontaktperson:

Linda Skanke

Epost: linda.skanke@ude.oslo.kommune.no

 

Norskkurs for foreldre i foreldrepermisjon høsten 2021

Høsten 2021 blir det 2 norskkurs for foreldre i foreldrepermisjon. Det er mulig å melde seg på ett eller begge kurs.
Fra høsten 2021 kan også fedre delta på kursene.

Tirsdager kl.10:15 - 13.45:
norsktrening uten barnepassere (ofte ut på tur)

Onsdager kl.10:15 - 13.45:
klasseromsundervisning med barnepassere i ett annet rom

Introduksjonsprogrammet

Formålet er å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv, og økonomiske selvstendighet. Programmet har en varighet på inntil 2 år.

Nybegynnere tilbys intensiv opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Etter ca. 6 måneder eller når man har nådd A1 i språknivå, plasseres deltakerne i egne språkpraksisklasser. Mandager, tirsdager og fredager er det klasseromsundervisning og onsdager og torsdager er deltakerne i praksis. Lærerne samarbeider tett med programrådgivere i bydelene om oppfølging av den enkelte deltaker. Se mer informasjon om introduksjonsordningen på Imdis nettsider.