Fagdokumentasjon for avsluttende klasser våren 2021

Kompetansebevis for forberedende til yrkesfag (FYF) blir laget fortløpende fra og med uke 25 og sendes i posten etter hvert som de er ferdige.