Hovedseksjon

Norskkurs for voksne innvandrere

Bestill time med oppmøte på Servicesenteret her.
Bestill videotime via WhatsApp her.
Er du NAV-ansatt, følg NAV sin internrutine for timebestilling.

 

Kurser og priser

Les mer om å søke kurs her.

I boksen på denne siden finner du brosjyrer om de enkelte skolenes tilbud og om kursperioder og priser i Oslo VO.

Læreplaner

Kursene følger læreplaner i norsk for voksne innvandrere, som er forskrifter til integreringsloven. Disse læreplanene gjelder nå også for deltagere som introduksjonsloven gjelder for. Det er nytt at det er en egen læreplan i norsk for opplæring på nivå C 1. Læreplanene finner du her:

Læreplan i  norsk for voksne innvandrere

Læreplan i norsk for voksne innvandrere nivå C1

Lover og regler

Her finner du lenker til forskjellige artikler om regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og info om permanent opphold og statsborgerskap.

Midlertidige lover pga covid-19

Det har kommet midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Oslo Voksenopplæring følger opp alle deltakere/søkere som har rett og plikt til gratis opplæring og som omfattes av disse  lovene. Se loven om tilpasninger i introduksjonsloven her på lovdata og  loven om tilpasninger i integreringsloven her på lovdata.