Hovedseksjon

Undervisningsmateriell

Mange av lærerne ved grunnskoleavdelingen og i norskopplæringen for deltakere med langsom progresjon opplever at det finnes få gode lese- og lærebøker som er egnet for deres deltakere. De savner tekster som er engasjerende og omhandler temaer som er relevante for voksne. Tekster som faglig sett er på deltakernes nivå er i all hovedsak laget for barn og treffer ikke de voksne deltakerne.

For å bøte på mangelen bruker lærere mye tid på å lage tekster og annet undervisningsmateriell selv, spesielt tilpasset voksne deltakere med lite til ingen skolebakgrunn. Samtidig forteller de at materialet som utvikles i liten grad deles lærerne imellom.

Formålet med prosjekt «Undervisningsmateriell» er å finne gode måter å systematisere, kvalitetssikre og legge bedre til rette for deling av egenutviklet undervisningsmateriell. Det er opprettet en prosjektgruppe som har påbegynt arbeidet med å se hvilke typer materiell som er egnet for deling, hvordan vi kan systematisere og kvalitetssikre det vi har og finne gode måter å tilgjengeliggjøre dette på.

Prosjektgruppa består av Jon-Magne Wik og Anne Modalsli Touré som er lærere ved avdeling for grunnskole, samt bibliotekar Helga Aaslid Enge og tjenesteutvikler/prosjektleder Linda Moe. Det vil kunne være naturlig å endre sammensetningen av prosjektgruppas medlemmer i løpet av gjennomføringen, både for å fordele arbeidsbelastning, inkludere flere ulike perspektiver i arbeidet og for å sikre en god forankring av prosjektet i kollegiet som helhet.

Under "Om Delprogram sysselsetting" kan du lese mer om programmet og prosjektene Oslo VO Rosenhof er en del av.