Family+ 2018–2020

Hverdagsintegrering

Hverdagsintegrering er viktig for å utvikle fellesskap og sosiale nettverk mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen. Målet er at innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet. Dette er i tråd med regjeringens integreringsstrategi for 2019-2022.

Samarbeid

Som en del av dette prosjektet, har vi inngått samarbeid med de sosiale entrepenørene Face2Face Brobyggersenter. Yusuf Ciyow og Hani Bille arrangerte en workshop fra september til desember 2019 for deltakere på grunnskole. Kursets tema var foreldreskap i et multikulturelt perspektiv. Samarbeidet fungerte godt. Derfor videreutvikler vi konseptet høsten 2020 sammen med Face 2 face, lærer og deltakere fra grunnskolen og forskere fra VID vitenskapelige høgskole. Velferdsetaten støtter prosjektet. 

Dette prosjektet er blant annet presentert i et digitalt format med podcast og artikler.

Les om prosjektet her.
Sjekk ut vår TODcast her.

 

Eramus

Kontaktpersoner i Family+ prosjektet

Kontaktperson Oslo VO Rosenhof
Valborg Svånå
Prosjektleder
Epost: Valborg.svana@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 900 42 996

 

Kontaktperson Nav Stovner

Mari Nysæther
Seksjonsleder oppfølging Nav Stovner
Epost: mari.nysather@bsr.oslo.kommune.no
Mobil: 976 59 100