Hovedseksjon

Erasmus + NEETs for NEETs

NEETs for NEETs logo

NEETs er unge voksne som verken er i arbeid, under opplæring eller studerer. NEETs står for "neither in employment, nor education and training".

Målet med prosjektet er å forebygge utenforskap for å få målgruppa ut i jobb eller videre skolegang, i tillegg til å øke kompetansen til lærere. Prosjektet har fokus på å inkludere NEETs og myndiggjøre dem. ReACT-modellen har en sentral rolle i prosjektet. Modellen ble utviklet av flyktninger på Sveriges største asylmottak Restad Gård i 2014. Da ventetiden på asylmottaket ble over ett år tok flyktningene selv initiativ til å dele av sin kunnskap og ferdigheter til andre flyktninger slik at de kunne skape mening i den lange ventetiden og å bygge noe for fremtiden. De lagde støttegrupper. Etter to år ble Support Group Network en ideel organisasjon med svensk lisens. De er nå en av samarbeidspartnerne i prosjektet NEETs for NEETs. De ville minne hverandre på at de er sterke individer som har overlevd krig, få de til å gjøre noe med egen situasjon, organisere aktiviteter og støtte flyktningers ideer og initiativ. ReACT-modellen ble støttet av Redd Barna og The ReAct Project. Nå spres det ut i Europa. ReACT-modellen fokuserer på å motivere mennesker som er i en passiv, ventende fase til å gjøre noe meningsfylt, til å organisere seg og støtte hverandre i deres ønsker og behov. I tillegg fokuserer modellen på frivillige og organisasjoner som ønsker å hjelpe flyktninger skal gjøre dette basert på flyktningenes behov og ønsker, ikke basert på antagelser om deres behov og ønsker. Dialogen med flyktningene er viktig.

For første gang er både ansatte og deltagere medvirkende i et prosjekt. Et hovedelement i NEETs for NEETs er at deltagere skal bidra med sine erfaringer til å utvikle Re:act modellen slik at den blir så treffsikker som mulig. Det er et mål at NEETs også skal være med å lære opp ansatte for å øke ansattes forståelse av og kompetanse til å jobbe med denne gruppen i egen virksomhet/organisasjon.

Formål med prosjektet:
- Spre bruken av, og utvikle ReACT-modellen som verktøy for å støtte opp om unge borgere uten tilknytning til arbeidsliv eller opplæringsevne til å organisere eget liv og samarbeide med andre for å bli bedre integrert.
- Gi ansatte og NEETs opplæring i ReACT til å gjennomføre lokal opplæring av nye ansatte og NEETs
- Samle erfaringer i digitale kompendier som kan brukes til opplæring etter prosjektslutt

Hvorfor er Rosenhof med i prosjektet?

Gjennom prosjektet ønsker Rosenhof å styrke deltagermedvirkningen, både formelt og uformelt. Vi ønsker å øke vår kompetanse på hvordan vi kan involvere deltagerne i utvikling av oss som voksenopplæringssenter, og hvordan jobbe med deltagere på en slik måte at vi styrker deres motivasjon og selvfølelse gjennom at de får bidra med sin kompetanse og erfaringer.

Prosjektet fokuserer på yngre deltakere, men etterhvert som flere får opplæring i ReAct-modellen er målet at andre deltagergrupper også blir involvert.

 

Cofunded by the Erasmus + Programme.JPG