Nordplus My Nordic Identity 2020-2023

Nordisk samarbeid om språk, kultur og identitet

Vi har i samarbeid med prosjekteier HF & VUC Roskilde fått midler til et 3-årig Nordplus-prosjekt om språklig- og kulturell endring, og arbeider under fanen ”My Nordic Identity”.  Prosjektet knyttes til språk, lesing og læring med fokus på språket som et praktisk redskap.

Språket er et redskap til å klare seg i et nordisk land for mange unge og voksne med etnisk minoritetsbakgrunn. Men hvordan bygger man et liv i en nordisk sammenheng? Hvem kan man være i det her nye samfunnet? Får man nye venner? Hvordan kan en ny nordisk identitet se ut?

I neste skoleår (2020/2021) skal vi delta på et seminar i regi av HF & VUC Roskilde sammen med andre kolleger i samme felt fra Kramfors og Helsinki, i tillegg til Roskilde. Dette er planlagt til mars 2021 i Roskilde, hvor  9 deltakere og 6 lærere kommer på besøk fra Norge, Sverige og Finland. I løpet av seminaret vil det være opplegg og opplevelser, samarbeid og samtaler rundt problemstillingene. Deltakerne er sentrale i dette prosjektet, som også inneholder reiser for ca. 3 deltakere og 2 lærere fra hvert land pr. seminar. Det er i alt 4 seminarer fordelt over perioden 2020-2023.

Mellom og under seminarene er planen at digitale former spiller en viktig rolle til f.eks. å lage videointervju mellom deltakere fra forskjellige land, små opptak av f.eks. min by / venner / min nye nordiske livrett.  Det skal ikke være matprogram type film som "Arne Brimi" eller "Hellstrøm" osv., men heller ta utgangspunkt i deltakernes liv i et nordisk land, og målsetningen er at deltakere kan møte nordiske medborgere i samme situasjon som dem selv. Et vennskapelig møte med andre deltakere, som kjemper med språket og med å navigere i en nordisk sammenheng.

Prosjektet går over 3 år, så det vil være forskjellige muligheter for å delta også underveis, og krever ikke at deltakerne som tenkes inn må delta samtlige år eller på alle seminar.  Oppgavene som legges til prosjektet skal være av en type som fint går inn i vanlig undervisning.

Tenk over om du vil være med, så sees vi i august og zoomer inn på nordisk samarbeid.

Kontaktperson for Nordplus My Nordic Identity

Kristin Yvonne Hellem-Hansen
E-post: Kristin.Yvonne.Hellem-Hansen@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 41256540