TALENTS 2016–2019

Erasmus+ prosjektet Talents- New Talents for companies, developing the potential of immigrants and refugees. 

Oslo VO Rosenhof har deltatt i Erasmus+ prosjektet Talents- New Talents for companies, developing the potential of immigrants and refugees. The main objective is to promote the fast track integration of refugees and immigrants into the work market with the help of: individualized guidance, tailor made training and cooperation with companies.

Strategisk samarbeidsprosjekt

Dette har vært et strategisk samarbeidsprosjekt for voksenopplæringen med partnere fra  Sverige, Tyskland, Italia, Østerrike, Frankrike og Belgia. Prosjektet vil resultere i utgivelsen av en forskningsbasert case-studie i desember 2019.  Målet er at resultatet skal være til god hjelp og støtte i etableringen og gjennomføringen av fremtidige hurtigspor inn i arbeidslivet, uansett bransje.

Bransjerettede løp innen hotellbransjen og varehandel

Våre bransjerettede løp innen hotellbransjen og varehandelen stammer fra  deltakelsen vår i Talents. Kompetansebygging og arbeidsinkludering skjer parallelt med arbeidsrettede og jobbutviklende språkopplæring i  tett samarbeid med deltakere, arbeidslivet og NAV. 

Kontaktperson:

Prosjektleder Valborg Svånå

Valborg.svana@ude.oslo.kommune.no

Mobil 90042996

 

 

Eramus

Mer informasjon om Talents:

Kontakperson for prosjektet :

Prosjektleder: Valborg Svånå

Mobil: 900 42 996

Valborg.svana@ude.oslo.kommune.no

 

Mer informasjon om Talents-prosjektet