Transnational collaboration for learning 2019-2022

Lærere fra Rosenhof i prat med kolleger fra andre land.

Mange av de utfordringene vi står overfor på kort og lang sikt, løser vi ikke alene. Rosenhof kan på denne måten etablere internasjonale nettverk og kontakter som kan bidra med å styrke fagopplæringen på hjemmebane.

Prosjektet ble omtalt i nyhetsbrevet til Earlall (European Association of Regional & Local Authorities for Lifelong Learning) i mars 2020 etter første samling i Tyskland:

  "Transnational Collaboration for Learning" Project in Baden-Württemberg and Västra Götaland and Oslo VO Rosenhof.

Infö Tübingen and vhs Pforzheim, Baden-Württemberg, Oslo VO Rosenhof and Adult Education Borås (Region Västra Götaland) are partners in the project “Transnational Collaboration for Learning”, a strategic partnership co-funded by the Erasmus+ programme of the EU (KA2). At the beginning of February 2020, about 20 German, Norwegian, and Swedish teachers gathered for a three-day short-term joint staff training event in Tübingen (Baden-Württemberg).

They had fruitful discussions about integration of newcomers, second language learning and differences and similarities between the three countries. Next meeting will take place in Borås, Region Västra Götaland."

To samlinger har blitt gjennomført digitalt etter dette. På den første samlingen delte vi erfaringer knyttet til det å undervise digitalt under pandemien. På den andre samlingen skrev alle en tekst om hvordan de har opplevd det å være lærer i koronaens tid. Deretter jobbet vi tekstanalytisk. Hva sitter vi igjen med etter pandemien? Det var ikke kun fokus på det faglige, men også på kontakten med deltakerne, frustrasjon over digitale utfordringer, og personlige opplevelser. Vi så på hvordan en slik type erfaringsbasert tekst kan brukes i undervisningen.

I slutten av oktober 2021 er det planlagt et fysisk prosjektmøte i Borås.

Kontaktperson for Erasmus+ prosjektet Transnational collaboration for learning

Lene Løge Almqvist
Epost: lene.almqvist@osloskolen.no
Mobil: 95804943