Family+ 2018–2020

Dette er et strategisk partnerskap mellom Oslo VO Rosenhof, NAV Stovner og  samarbeidspartnere fra Gøteborg og Stuttgart med fokus på hverdagsintegrering.

Hverdagsintegrering

Hverdagsintegrering er viktig for å utvikle fellesskap og sosiale nettverk mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen. Målet er at innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnslivet. Dette er i tråd med regjeringens integreringsstrategi for 2019-2022.

FAMILY+

The project FAMILY+ aims at overcoming the social exclusion of families through family education and empowerment offers which are tailormade to the needs of disavantaged and migrant families. 

The FAMILY+ project focuses on family education that aims to support parenting skills (recognising their life experience), related to the development phases of children, especially to those which are crucial for the educational pathways of children. Like this, the project not only improves skills and competences of the parents with relevant educational offers - it has also positive effects on school careers and the devlopment of skills and competences of the children. Another aspect of interest is the supporting of the parents to acquire basic skills in a broad sense (e.g. incl. skills in the field of health and nutrition, and developing key competences like language (the language of the country they migrated to)). Also, it is crucial to sensitize educational staff and to qualify them for the work with migrant families. So skills development will take place on the level of staff in the field of education.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Valborg Svånå

Epost: Valborg.svana@ude.oslo.kommune.no

Mobil: 90042996

Seksjonsleder oppfølging Nav Stovner: Thu Nguyen

Epost: thu.nguyen@bsr.oslo.kommune.no

Mobil: 90925606

 

Eramus

Kontaktpersoner i Family-prosjektet

Kontaktperson Oslo VO Rosenhof

Valborg Svånå

Prosjektleder

Epost: Valborg.svana@ude.oslo.kommune.no

Mobil: 90042996

 

Kontaktperson Nav Stovner

Thu Nguyen

Seksjonsleder oppfølging Nav Stovner

Epost: thu.nguyen@bsr.oslo.kommune.no

Mobil: 90925606