FIER

FIER står for fast-track integration in European Regions. Formålet med prosjektet er å utvikle strategier for kompetansebygging, opplæringsplaner og bransjerettet språk for at deltakerne skal få en tilknytning til arbeidslivet så fort som mulig. Målgruppen er flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente med liten eller ingen skolebakgrunn.

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder: Berit Kristine Bye-Ribaut
mob: 92833404
Berit.Kristine.Bye@ude.oslo.kommune.no