TALENTS

Talents

Oslo VO Rosenhof deltar i  Erasmus+ prosjektet Talents- New Talents for companies, developing the potential of immigrants and refugees. The main objective is to promote the fast track integration of refugees and immigrants into the work market with the help of: individualized guidance, tailor made training and cooperation with companies.

Dette er et strategisk samarbeidsprosjekt for voksenopplæringen med partnere fra  Sverige, Tyskland, Italia, Østerrike, Frankrike og Belgia. Målet vårt er å utvikle en Tool box/ et nyttig verktøy for mennesker som jobber med arbeidsinkludering av flyktninger og innvandrere. Veilederen skal være til god hjelp og støtte i etableringen av fremtidige Hurtigspor inn i arbeidslivet- uansett bransje.


Våre bransjerettede løp innen Hotellbransjen og Varehandelen stammer fra  deltakelsen vår i Talents. Kompetansebygging og arbeidsinkludering skjer parallelt med arbeidsretta og jobbutviklende språkopplæring; i  tett samarbeid med deltakere, arbeidslivet og NAV. 

 

Kontakperson:

Prosjektleder

Valborg Svånå

Valborg.svana@ude.oslo.kommune.no

Mobil 90042996

 

Eramus