#Aktivmammapermisjon

Barsel

Barselprosjektet til Oslo VO Rosenhof, i samarbeid med bydel Gamle Oslo, tilbyr norskopplæring til kvinner i barselpermisjon. Mens barna blir passet av assistenter med praksis fra barnehage og relevant morsmål, får mødrene temabasert undervisning i norsk og samfunnsfag. Det er frivillig å delta, noe som kan gi en positiv opplevelse av kontroll over egen tilværelse. På denne måten ønsker voksenopplæringen å styrke nyankomne kvinners likeverdige deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Prosjektet bidrar også til at deltakerne får en mulighet til bedre kontinuitet og progresjon i introduksjonsprogrammet.  Har vi ledig plass, er gravide kvinner hjertelig velkomne til å delta på kurset. Påmelding skjer året rundt.

 

Prosjektet blir presentert på Fagverkestedene  til IMDI høsten 2018:

https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/fagverksted/

 

Kontaktperson:

Valborg Svånå

Prosjektleder

Epost: Valborg.svana@ude.oslo.kommune.no

Mobil: 90042996