Lokale satsningsområder

Det gode lærings- og arbeidsmiljøet

Dette arbeidet har blant annet bestått i:

 • Utarbeiding og implementering av en handlingsplan for et godt lærings- og arbeidsmiljø.
 • Kursing av lærere i ulike dimensjoner av læringsmiljø. Her i blant klasseledelse, læreplanforståelse, metoder for aktiv språkopplæring og bevisst bruk av ulike typer gruppesammensetning.
 • Utvikling av felles standarder for den gode læringsøkta og god planlegging på Oslo VO Rosenhof.
 • Deltakelse på kurs om konflikthåndtering i praksis.
 • Lærere og lederes tilstedeværelse på fellesområder i pauser.
 • Økt svarprosent på elevundersøkelsen og aktiv oppfølging av resultater for å videreutvikle vår praksis.
 • Deltakelse i prosjekt for å forebygge hatkriminalitet og radikalisering. Herunder kurs, informasjonsmøter og workshop for både deltakere og lærere om tematikken.
 • Aktivt arbeid i alle klasser med skolens ordensregler og utarbeiding av egne klasseregler.
 • Enkle undersøkelser om hvordan elever har det i pauser og ved bruk av fellesområder.
 • Deltakere som representanter i skolens Driftsstyre.

For kommende skoleår har vi som mål å få på plass:

 • Forsøk med elevmegling
 • Eget brukerråd
 • Felles standarder for hva et godt læring- og arbeidsmiljø innebærer og hvordan vi jobber for å få det til.