Face 2 Face brobyggersenter

Bilde av kvinner som sitter på pulter og ser på en lærer som skriver på tavle.

Face 2 Face jobber med innovative prosjekter som handler om folk. Samarbeidet er basert på en felles forståelse om at deling av praktiske erfaringer, fagkompetanse og nettverk, kan øke bevisstheten om deltakernes behov og skape bedre forutsetninger for å tilby likeverdige tjenester.

Vi vil vise hvordan sosiale entreprenører og offentlig sektor kan samarbeide om å tilby alternative læringsarenaer, ved å integrere og konkretisere mål i tverrfaglige emner med realistiske perspektiv fra gateplan.

Kontaktperson

Kontaktperson Oslo VO Rosenhof:
Valborg Svånå
Tlf: 900 42 996
E-post: valborg.svana@ude.oslo.kommune.no