Hovedseksjon

Informasjon om lånekassen for deltagere på grunnskolen og videregående. Dette gjelder ikke for deltagere i norskopplæringen.

Har du spørsmål om Lånekassen og hvilke ordninger som gjelder?
Du finner generell informasjon om Lånekassen her.

Hvor kan jeg søke om stipend/lån?
Du finner elektronisk søknadsskjema her.

Trenger du å snakke med noen angående Lånekassen?
Spørsmål knyttet til stipend, lån og tilbakebetaling:
21 49 60 00 (man-fre 09.00-15.00)

Tekniske spørsmål om innlogging til Dine sider og signering av avtale om støtte:
80 03 03 00 (man-fre 09.00-15.00).

Vi minner om at det å søke stipend/lån er en avtale som inngås mellom deltaker og Lånekassen. Det eneste skolen videreformidler til Lånekassen er hvor mange og hvilke fag deltakeren tar ved skolen, og om deltakeren har møtt opp eller ei. Vi anbefaler derfor at alle spørsmål om regler og utregninger tas direkte med Lånekassen (se telefonnummer over).

Hvis du slutter eller ikke består i et fag, blir ikke lånet gjort om til stipend. Da må du betale tilbake til Lånekassen. Hvis du slutter på skolen, eller tar færre fag, er det viktig at du gir beskjed til Lånekassen. Du kan også gi beskjed til skolen ved å sende e-post til stopplk.rosenhof@osloskolen.no

Mer om Lånekassen

«Stipend og lån til utdanning for utenlandske statsborgere» er nå oversatt til engelsk, fransk, spansk, somali, tigrinja, arabisk og farsi. Brosjyrene finner du her.

Brosjyrene og mer utfyllende informasjon om stipend og lån til utenlandske statsborgere finner du på kundesidene til Lånekassen.