Hovedseksjon

Kursoversikt og priser

Lurer du på om du har rett til gratis kurs eller om du må betale, kan du ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.

Hvis du betaler for kurset selv:
Du må betale for kurset før første kursdag, ellers mister du plassen på kurset.
Når du betaler, signerer du en bindende betalingsavtale for hele kursperioden.
Du kan betale med norsk VISA-debetkort eller med eksakt beløp kontant. Ved kontantbetaling tilkommer det et gebyr på 200 kr. 

Hvis NAV betaler for kurset:
NAV skal sende tilsagn til Oslo VO Rosenhof via sine interne systemer. NAV finner egne avtalepriser i sitt interne system Navet. Skolen mottar tilsagnet via Altinn.
Skolen må motta tilsagnet før første kursdag, ellers mister du plassen på kurset.

Informasjon om påmelding til veileder hos NAV

Hvis arbeidsgiver eller kommunen betaler for kursavgiften din:
Du må sørge for at skolen mottar skriftlig betalingsbekreftelse før første kursdag, ellers mister du plassen på kurset.

Bekreftelsen kan leveres på skolen eller sendes pr. e-post med Rosenhof i emnefeltet til: postmottak@osloskolen.no

Betalingsbekreftelsen må inneholde:
• Navn og fødselsdato til kursdeltaker
• Fakturaadresse og organisasjonsnummer
• Hvilken kursperiode arbeidsgiver vil betale for (f.eks. 19.08.24-20.12.24)
• Hvis en bydel i Oslo Kommune skal betale for kurset må bekreftelsen inneholde ressursnummer og hvilken bydel fakturaen skal sendes til.

Du må signere en kontrakt i resepsjonen. Når du signerer kontrakten, sender skolen faktura til betaleren.