Hovedseksjon

Fravær og permisjoner

Bilde av skilt i Dynekilgata 2, der det står Rosenhof skole

Melde fravær

Alt fravær må meldes til lærer ved første mulighet.

Her finner du egenmelding for deltakere i introduksjonsprogrammet

 

Velferdspermisjon for deltakere med vedtak etter integreringsloven

Dersom du er deltager med rett, eller rett og plikt til norskopplæring etter integreringsloven kan du søke om velferdspermisjon i inntil 10 dager per kalenderår. Det må søke om permisjon for minimum en halv dag. 

Du kan få velferdspermisjon

 • for tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos barnepasser (inntil 3 dager)
 • for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen (1 dag)
 • i forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap (1 dag)
 • i forbindelse med dødsfall i nær familie eller vennekrets. Samboer og samboers familie likestilles med ektefelle og ektefelles familie. (3 dager + rimelig reisetid)
 • i forbindelse med jobbintervju eller opptak ved skole
 • i forbindelse med avtalt time hos lege, psykolog eller tannlege
 • når en deltaker i hjemmet pleier en nær pårørende
 • for å feire religiøse høytidsdager (inntil 2 dager pr. år)

Krav om dokumentasjon:

 • Bekreftelse fra barnehage-/skoleregistrering
 • Framlegge sms/epost ved avtalt time hos lege/tannlege, jobbintervju og opptak til skole
 • Ikke nødvendig ved religiøse høytider, dødsfall og giftemål

 

Velferdspermisjon for deltakere med vedtak etter introdkusjonsloven

Dersom du er deltager med rett, eller rett og plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven kan du søke om velferdspermisjon i inntil 10 dager per kalenderår. Det kan også søkes om permisjon for en halv dag, eller for noen timer. 

Du kan få velferdspermisjon

 • for tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos barnepasser (inntil 3 dager)
 • for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen (1 dag)
 • i forbindelse med dødsfall i nær familie (3 dager + rimelig reisetid)
 • i forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap (1 dag)
 • i forbindelse med jobbintervju eller opptak ved skole
 • i forbindelse med avtalt time hos lege/tannlege
 • for å feire religiøse høytidsdager (inntil 2 dager per kalenderår)
 • til pålagt møte med offentlig myndighet

Krav om dokumentasjon:

 • Bekreftelse fra barnehage-/skoleregistrering
 • Framlegge sms/epost ved avtalt time hos lege/tannlege, jobbintervju og opptak til skole
 • Ikke nødvendig ved religiøse høytider, dødsfall og giftemål

 

Regler for langvarige permisjoner

Du kan få permisjon for dokumentert langvarig fravær fra 14 dager inntil 1 år

Du kan få permisjon

 • ved langvarig egen eller barns sykdom eller skade.
 • ved fødsel og adopsjon opptil 10 mnd.
 • i to uker som forelder 2 ved fødsel og adopsjon

Krav om dokumentasjon:

 • Fra lege ved langvarige sykmeldinger
 • Fra helsepersonell eller off. myndighet når omsorgspermisjoner ved fødsel og adopsjon

 

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema her på siden og i resepsjonen på skolen. Søknader om permisjon skal leveres fysisk til resepsjonen. Dokumenter med sensitive innhold (som legeerklæringer) skal ikke sendes per e-post.