Hovedseksjon

Permisjoner

Her finner du permisjonsreglement for deltakere med vedtak etter integreringsloven og for deltakere med vedtak etter introduksjonsloven.

Husk: Alt fravær må meldes til lærer ved første mulighet

Permisjonsregler for deltakere med vedtak etter Integreringsloven

Godkjente permisjoner gir utvidet frist for rett og plikt til norskopplæring.

Regler for velferdspermisjon

• Du kan få innvilget til sammen inntil 10 dager velferdspermisjon pr. kalenderår.
• Du kan søke om permisjon en halv dag.

Du kan få velferdspermisjon

• for tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos barnepasser (inntil 3 dager)
• for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen (1 dag)
• i forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap (1 dag)
• i forbindelse med dødsfall i nær familie eller vennekrets. Samboer og samboers familie likestilles med ektefelle og ektefelles familie. (3 dager + rimelig reisetid)
• i forbindelse med jobbintervju eller opptak ved skole
• i forbindelse med avtalt time hos lege, psykolog eller tannlege
når en deltaker i hjemmet pleier en nær pårørende
• for å feire religiøse høytidsdager (inntil 2 dager pr. år)

Krav om dokumentasjon:

• Bekreftelse fra barnehage-/skoleregistrering
• Framlegge sms/epost ved avtalt time hos lege/tannlege, jobbintervju og opptak til skole
• Ikke nødvendig ved religiøse høytider, dødsfall og giftemål

Regler for langvarige permisjoner

• Du kan få permisjon for dokumentert langvarig fravær fra 14 dager inntil 1 år
Du kan få permisjon
• ved langvarig egen eller barns sykdom eller skade.
• ved fødsel og adopsjon opptil 10 mnd.
• i to uker som forelder 2 ved fødsel og adopsjon

Krav om dokumentasjon:

• Fra lege ved langvarige sykmeldinger
• Fra helsepersonell eller off. myndighet når omsorgspermisjoner ved fødsel og adopsjon
• Bekreftelse fra barnehage-/skoleregistrering
• Framlegge sms/epost ved avtalt time hos lege/tannlege, jobbintervju og opptak til skole
• Ikke nødvendig ved religiøse høytider, dødsfall og giftemål

Søknadsskjema

Permisjonsregler for deltakere med vedtak etter introduksjonsloven

Regler for velferdspermisjon

• Du kan få innvilget til sammen inntil 10 dager velferdspermisjon pr. kalenderår.
• Du kan søke om permisjon en halv dag.
• Du kan få velferdspermisjon
for tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos barnepasser (inntil 3 dager)
• for å følge barn på skolen den dagen barnet begynner på skolen (1 dag)
• i forbindelse med dødsfall i nær familie (3 dager + rimelig reisetid)
• i forbindelse med eget giftemål eller inngåelse av partnerskap (1 dag)
• i forbindelse med jobbintervju eller opptak ved skole
• i forbindelse med avtalt time hos lege/tannlege
• for å feire religiøse høytidsdager (inntil 2 dager per kalenderår)
til pålagt møte med offentlig myndighet

Krav om dokumentasjon:

• Bekreftelse fra barnehage-/skoleregistrering
• Framlegge sms/epost ved avtalt time hos lege/tannlege, jobbintervju og opptak til skole
• Ikke nødvendig ved religiøse høytider, dødsfall og giftemål

Regler for langvarige permisjoner

• Du kan få permisjon for dokumentert langvarig fravær fra 14 dager inntil 1 år
Du kan få langvarig permisjon

• ved langvarig egen eller barns sykdom eller skade
• ved fødsel og adopsjon opptil 10 mnd.
• i to uker som forelder 2 ved fødsel og adopsjon

Krav om dokumentasjon:

• Fra lege ved langvarige sykmeldinger.
• Fra helsepersonell eller off. myndighet når omsorgspermisjoner ved fødsel og adopsjon. 

Søknadsskjema

 

Har du behov for ytterligere informasjon kan du kontakte skolen på e-post eller telefon.