Hovedseksjon

Ønsker du som arbeidsgiver å tilby språkpraksis?

Bransjekurs førte til full jobb for Tesfaldet fra Eritrea

Forskning viser at mangfold er positivt for en virksomhet. Oslo VO Rosenhof har deltakere med mye ulik kompetanse og kan bidra til at din bedrift når sine mål.

Målet med språkpraksis er at deltakerne skal få et høyere språklig nivå ved å kunne praktisere norsk utenfor klasserommet, få et større nettverk og en følelse av tilhørighet og deltakelse i samfunnet. Språkpraksis fører til mer språklæring og integrering dersom deltakeren inkluderes og det legges til rette for at han/hun kan snakke norsk på arbeidsplassen.

Praksiskandidatene får også en unik mulighet til å bli kjent med norsk arbeidsliv, samt skaffe seg referanser og dermed også bedre forutsetninger for å få lønnet arbeid på sikt. 

Gjennom å tilby en språkpraksisplass til en av våre deltakere, kan du gjøre et viktig bidrag for integrering, samtidig som du får både god omtale og ekstra hjelp.

 

Praksiskandidaten - språkpraksisplass - språkpraksisbedrift

 

Hvem er praksiskandidaten?

Praksiskandidatene har forskjellig kulturell, språklig og faglig bakgrunn. Kandidatene har også med seg ulik arbeidserfaring fra hjemlandet. Vi kan være behjelpelige med å skaffe deltakere som har ønsket profil til din virksomhet. Deltakerne har det til felles at de har mye positiv energi, er læringsvillige og motiverte for å lære norsk, skaffe seg nettverk, bidra i samfunnet og å arbeide!

Språknivået til deltakerne er varierende. Noen snakker godt norsk, mens andre har et lavere språklig nivå. Alle kan likevel gjøre seg forstått og forstå enkel norsk. For mange er det motiverende å praktisere språket med nordmenn på en norsk arbeidsplass og å få et nettverk gjennom jobben. 

Hva er en språkpraksisplass?

Oslo Voksenopplæring Rosenhof tilbyr norskopplæring til deltakere med minoritetsspråklig bakgrunn. Noen av disse følger introduksjonsprogrammet og får stønad for å lære seg norsk språk og kultur på skolen og på en praksisplass. Andre deltakere følger andre kurs og opplæringsprogram. 

Praksis varer vanligvis i 3 måneder, men det er rom for fleksibilitet for å imøtekomme arbeidsgivernes behov. Deltakerne har normalt praksis to fulle arbeidsdager i uka, mens de har norskopplæring på skolen tre dager i uka. 

Deltakerne har en programrådgiver i NAV som lager en praksiskontrakt og som sørger for praktisk oppfølging av deltakerne. Kandidatene skal ikke lønnes av arbeidsgiver, med mindre de jobber utover det som er avtalt. Praksis innebærer derfor ingen ekstra utgifter for arbeidsgiver. Ved fullendt praksis skal deltaker få en skriftlig attest av arbeidsgiver. 

I løpet av praksis får deltakeren pedagogisk oppfølging av skolens norsklærer. Arbeidsplassen må legge til rette for at lærer kan komme på besøk iblant og hjelpe deltakeren med å lære språket på arbeidsplassen. 

NAV og skole er tilgjengelige for arbeidsgiver og vil bistå arbeidsplassen dersom det er behov for hjelp til tilrettelegging eller det oppstår utfordringer. 

Hvorfor bli en språkpraksisbedrift?

Mange arbeidsgivere sier det har vært positivt for virksomheten å ha kandidater i språkpraksis. Kandidatene kan tilby verdifull hjelp og være en ressurs, samtidig som de kan bidra positivt til mangfoldet og miljøet på arbeidsplassen. 

Ved å hjelpe innvandrere til å bedre sin norsk og å få innpass i arbeidslivet, bidrar du samtidig til en samfunnsøkonomisk gevinst, bedre integrering og et mangfoldig arbeidsliv! 

Vi har allerede flere bedrifter med på laget, men vi trenger den rette bedriften til den rette kandidaten. 

Hvordan kan vi bli en språkpraksisbedrift?

       Ønsker din virksomhet å tilby språkpraksis til en av våre deltakere?
       Har du spørsmål til ordningen om språkpraksis? 
       Vil du avtale et uforpliktende møte med skolen eller en av våre deltakere for å vurdere muligheter for samarbeid omkring praksis? 
      Trenger du hjelp til å komme i kontakt med NAV for å snakke om muligheter for praksis?

Ta kontakt med en av Rosenhof sine språkpraksiskoordinatorer: 
Språkpraksiskoordinator på arbeidsmarkedskurs for akademikere:  
Selma Heilmann
Selma.heilmann@ude.oslo.kommune.no
Tlf. 90186549

Språkpraksiskoordinator for forberedende voksenopplæring (FVO):
Åse Fjeld 
ase.fjeld@osloskolen.no
Tlf. 98604119

Her er noen nyttige tips til arbeidsgivere om tilrettelegging i praksis: 

Språk i arbeid: Hvordan kan arbeidsplassen legge til rette for språklæring på jobben? Sjekk ut nettkurset «Språk i arbeid».
Sjekkliste for å sikre språkutviklende arbeidsplasser  
Veiviser for inkludering fra Nav
Inkluderingspakken