Hovedseksjon

Norskprøver

A1-B2

Norskprøvene arrangeres fire ganger i året. Prøven er en nasjonal prøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine nettsider prove.hkdir.no Her finner du blant annet informasjon om kommende prøveperioder, nivåforklaringer og eksempeloppgaver, samt en beskrivelse av hvordan norskprøvene er bygd opp.

I Oslo avvikles det norskprøver på Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof, og Oslo VO Skullerud.

Du vil få informasjon om tid og sted for din prøve ca. to uker før prøvedato.

Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Den skriftlige prøven har tre deler og varer i 5-6 timer avhengig av nivå. Dette inkluderer informasjon, ID-sjekk og spisepause.

  • lytteprøve (25–60 minutter)
  • leseprøve (75 minutter)
  • skriveprøve (90 minutter på nivå A1–A2 og nivå A2–B1, 120 minutter på nivå B1–B2)

Dersom du kun har meldt deg opp til delprøver, skal du likevel møte til oppsatt tid. 

C1

Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå er en prøve på et svært høyt nivå. Prøven inneholder kun oppgaver som måler på C1-nivået, og du får enten C1 eller Ikke bestått på prøven. Norskprøven C1 arrangeres to ganger i året. Se prove.hkdir.no for mer informasjon om prøven.

Generell informasjon


Privatister betaler kr.1210,- per prøve (kr.1300,- for C1 muntlig), men trenger ikke fremvise kvittering på prøvedagen.
Skolen har ingen kantine, så det anbefales å ta med egen mat og drikke.

Hold deg hjemme hvis du er syk, men meld fra til prøvestedet. OBS! Har du valgt faktura som betalingsløsning må du betale fakturaen selv om du ikke kan møte til prøven. Du kan be om å få erstatningsprøve eller refusjon av prøveavgift dersom du leverer legeerklæring eller sykemelding.

Du kan ikke velge dato eller tid for prøven.
Påmeldingen er bindende, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp til riktig prøve og nivå. Det er ikke mulig å bytte eller endre dato, tidspunkt eller -sted. Har du andre eksamener i samme tidsrom må du gi beskjed til prøvestedet om dette så fort du har meldt deg på : postmottak@osloskolen.no

Det er ikke lov å melde seg på samme delprøve to ganger i samme prøveperiode.

VIKTIG! Husk gyldig legitimasjon, og ta gjerne med egen penn. Vær oppmerksom på at du ikke kan ta norskprøver dersom du ikke har gyldig ID med deg på prøvedagen. Gammelt bankkort, pass- eller oppholdskort som er utgått på dato godtas ikke.

Informasjon til deltagere på Rosenhof

Hvis du er aktiv deltager på Rosenhof, skal du melde deg opp via læreren din. Vær oppmerksom på at påmeldingen er bindende, og at du må levere sykemelding dersom du ikke kan møte til prøven.

Informasjon til deltagere med rett til gratis prøve

Er du folkeregistrert i Oslo, ikke aktiv deltager i Oslo VO og har rett til gratis prøve (rett og plikt til norskopplæring), skal du melde deg opp til prøven i resepsjonen i Dynekilgata 10. De som har rett til gratis prøve er de som har rett og plikt til norskopplæring og ikke tidligere har benyttet seg av retten til gratis prøve. 

Påmeldingen til prøvene er bindende. Det betyr at når du melder deg på prøven, må du betale for den selv om du ikke kan ta den.

Har du rett til én gratis prøve, men kan ikke ta prøven, må du betale for neste prøve. Sykemelding er gyldig fravær, og du kan ta prøven seinere.

Informasjon til privatister

Alle privatister må melde seg opp til norskprøven på HK-dir sine nettsider. Vi anbefaler at du har bankkort eller kredittkort klart når du logger deg inn, og at du betaler med kort.

Det er kun personer folkeregistrert bosatt i Oslo kommune som kan melde seg opp til norskprøve i Oslo. Vær oppmerksom på at kandidater som ikke er hjemmehørende i Oslo risikerer å bli avmeldt da kommunen kun plikter å tilby prøver til sine egne innbyggere.

Vi minner om at påmeldingen er bindende og at du må betale for prøven selv om du ikke kan ta den. Du er selv ansvarlig for å melde seg opp til rett prøve og nivå. Det er ikke anledning til å bytte eller endre dato/prøvetidspunkt eller sted. Du kan be om å få erstatningsprøve eller refusjon av prøveavgift dersom du leverer sykemelding.

Har du spørsmål vedrørende egen oppmelding eller resultater, logg inn på Min side hos HK-dir. 

Tilrettelegging

Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du søke prøvestedet ditt om dette senest tre (3) virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, PP-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Les mer om tilrettelegging her.

Informasjon til deg som ønsker å ta prøven

Dersom du ikke deltar på norskkurs på Oslo VO Rosenhof kan du melde deg opp via privatistportalen

Du som deltar på norskkurs kan snakke med læreren din om oppmelding.

Pris per prøve i Oslo kommune er kr.1210,- med unntak av C1- høyere akademisk nivå, delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon, som koster kr.1300,-

Alle prøver avholdes i Oslo VO Rosenhof sine lokaler i Dynekilgata 10.

NB! Les innkallingsbrevet nøye for tidspunkt og oppmøtested. Møt opp i god tid og husk gyldig ID.

Alle som er meldt opp til norskprøvene får prøveinnkalling på sms og e-post 2 uker før prøvedato, samt et brev i posten med viktig informasjon. Skulle du ikke få dette kan du logge deg inn på Min Side hvor du kan se resultater fra dine prøver når de er klare, og du sjekke  om din kontaktinformasjon er riktig.

Du må ha registrert din e-postadresse og ditt mobilnummer hos prøvestedet før du kan bruke Min side. Les mer om norskprøvene på HK-dir sine nettsider.

Trenger du nytt prøvebevis?

Fra og med 01.12.19 innførte prøvestedene i Oslo Voksenopplæring en pris på kr 200,- for utlevering av duplikater av norskprøvebevis.
Dette gjelder for alle som henvender seg mer enn tre (3) måneder etter at originalt prøvebevis er utsendt. Vi forutsetter at de som har byttet adresse/har oppgitt feil adresse eller av annen grunn ikke har mottatt prøvebeviset henvender seg innen tremånedersfristen.

Vitnemålsportalen

Prøveresultatene for norskprøvene og prøver i samfunnskunnskap, inkludert Statsborgerprøven er tilgjengelig via Vitnemålsportalen. Dette er for kandidater som er registrert med fødselsnummer i Kompetanse Norges prøvesystem og som har FEIDE og/eller ID-porten (MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass på mobil, og/eller Comfides).
Vitnemålsportalen er en sikker tjeneste du kan bruke for å dele resultatene dine fra prøver og andre eksamener. Du kan bruke Vitnemålsportalen til å sende en lenke med resultatene dine til for eksempel studiesteder og arbeidsgivere. Les mer om dette på HK-dir sine nettsider.