Norskprøver og Bergenstesten

Den avsluttende norskprøven dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige er en digital prøve.

Norskprøven arrangeres tre ganger i året. Prøven er en nasjonal prøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. På Kompetanse Norge sine sider kan du også finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

Norskprøvene avvikles på Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Skullerud. Du vil få brev om tid og sted for din prøve etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Se Kompetanse Norge sine sider for mer informasjon.

 

Informasjon til deltakere ved opplæringssentrene

Deltakere som får opplæring ved et av Oslo VOs opplæringssentre kan melde seg opp til avsluttende norskprøve ved å henvende seg til lærer eller deltakerkontoret på senteret.

 

Informasjon til privatister

Alle privatister må melde seg opp til norskprøven via www.norskproven.no. Vi anbefaler at du har bankkort eller kredittkort klart når du logger deg inn og at du betaler med kort.

Hvis du har behov for tilrettelegging må du søke Oslo VO på norskprove@ude.oslo.kommune.no. Du må legge ved uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped. Det må stå klart i søknaden hvilken tilrettelegging du har behov for. Du får svar innen en (1) uke etter søknadsfristen.