Norskprøver og Bergenstesten

Den avsluttende norskprøven

Den avsluttende norskprøven dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A1 - B2). Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Den skriftlige prøven er en digital prøve.

Norskprøven arrangeres fire ganger i året. Prøven er en nasjonal prøve som arrangeres til bestemte tider i hele Norge. Kompetanse Norge er ansvarlig for utvikling av prøven og har mye informasjon på sine hjemmesider. På Kompetanse Norge sine sider kan du også finne informasjon om gjennomføring av prøven, innholdet i prøven og eksempeloppgaver.

I Oslo avvikles det i tillegg til Oslo VO Rosenhof, norskprøver på Oslo VO Helsfyr og Oslo VO Skullerud.

Du kan lese mer om norskprøvene på Kompetanse Norge sine sider.

Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Den skriftlige prøven har tre deler:

  • lytteprøve (25–50 minutter)
  • leseprøve (75 minutter)
  • skriveprøve (90 minutter på nivå A1-A2 og nivå A2-B1, 120 minutter på nivå B1-B2)

Inkludert registrering og pause varer prøven 4,5 - 5 timer

 

Informasjon til deltagere på Rosenhof som vil ta prøven

Hvis du er aktiv deltager på Rosenhof, skal du melde deg opp via læreren din eller i resepsjonen.

Informasjon til deltagere med rett til gratis prøve

Er du folkeregistrert i Oslo, ikke aktiv deltager i Oslo VO og har rett til gratis prøve (rett og plikt til norskopplæring), skal du melde deg opp til prøven i resepsjonen i Dynekilgata 10. De som har rett til gratis prøve er de som har rett og plikt til norskopplæring og ikke tidligere har benyttet seg av retten til gratis prøve. Lurer du på om du har rett til gratis prøve, kan du ringe Rosenhof på 22 38 77 00.

Informasjon til privatister

Alle privatister må melde seg opp til norskprøven på Kompetanse Norge sine sider.  Vi anbefaler at du har bankkort eller kredittkort klart når du logger deg inn, og at du betaler med kort.

Deltagere som trenger tilrettelegging

Hvis du har behov for tilrettelegging må du søke Oslo VO på postmottak@ude.oslo.kommune.no. Du må ikke sende sensitiv informasjon på e-post. Du må levere uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped, per post eller i skolens resepsjon. Det må stå klart i søknaden hvilken tilrettelegging du har behov for. Du får svar innen en (1) uke etter søknadsfristen.