Hovedseksjon

Balansekunstmodellen

Bilde av fire steiner på en steinrøys med blått hav og himmel som bakgrunn. Steinene balanserer på hverandre

I rapporten pekes det på ulike måter å jobbe videre med implementering av modellen på et kompetansepolitisk nivå for å synliggjøre og styrke arbeidslivet som en sentral og likeverdig del av den nasjonale strategien for livslang læring og for en helhetlig kompetansepolitikk. Virke vil ta i bruk erfaringene fra prosjektet med Oslo VO i den videre dialogen med myndigheter og politikere rundt dette arbeidet. Rapporten kan lastes ned her. 

Tekst av: språkpraksiskoordinator Selma Heilmann.