Vår profil

Bilde av skilt i Dynekilgata 10, der det står Rosenhof skole

Oslo VO Rosenhof tilbyr språkopplæring for voksne innvandrere. Språkopplæringen skal bidra til at voksne innvandrere gis mulighet til å være aktive deltakere og bidragsytere i familie-, samfunns- og arbeidsliv.

Vårt mål er at våre kursdeltakere skal tilegne seg så gode norskkunnskaper og ferdigheter at de mestrer de utfordringene det moderne norske samfunnet gir. Vi har høy faglig standard på undervisningen og det er alltid deltakernes læring og utvikling som står i sentrum.

Oslo VO Rosenhof har et høyt deltagertall og dette gir oss en unik mulighet til å tilby et bredt utvalg av kurs som tar hensyn til den enkeltes framtidsplan og faglige nivå. Uansett om målet er jobb eller videre utdanning, så har vi et passende kurs.

Oslo VO Rosenhof har tre skolebygg. Du finner oss i Dynekilgata i nærheten av Carl Berners plass, i nye flotte lokaler i Schous-kvartalet med adresse Trondheimsveien og i nyoppussede lokaler i Osterhaus' gate ved Elvebakken.

Velkommen til Rosenhof!

Våren 2021 har Oslo VO Rosenhof ca 150 ansatte og litt over 2000 deltagere. 

 

Dynekilgata 10

Dynekilgata 10

  • Norskkurs, spor 1, 2 og 3
  • Norskkurs for deltagere i introduksjonsprogrammet, spor 1, 2 og 3
  • Norskopplæring og arbeidsformidling i samarbeid med NAV

Trondheimsveien 2

Trondheimsveien 2

  • Norskkurs, spor 1 kombinert med praksis på Laget Quo Vadis
  • Grunnskole for voksne

Osterhaug' gate 22

Osterhaus' gate 22

  • FVO (forberedende voksenopplæring) i samarbeid med NAV
  • Videregående