Velkommen til Rosenhof

Oslo VO Rosenhof gir språkopplæring for voksne innvandrere. Språkopplæringen skal bidra til at voksne innvandrere gis mulighet til å være aktive deltakere og bidragsytere i familie-, samfunns- og arbeidsliv.

Vårt mål er at våre kursdeltakere skal tilegne seg så gode norskkunnskaper og ferdigheter at de mestrer de utfordringene det moderne norske samfunnet gir. Vi har høy faglig standard på undervisningen og det er alltid deltakernes læring og utvikling som står i sentrum.

Oslo VO Rosenhof har et høyt elevtall og dette gir oss en unik mulighet til å tilby et bredt utvalg av kurs som tar hensyn til den enkeltes framtidsplan og faglige nivå. Uansett om målet er jobb eller videre utdanning, så har vi et passende kurs.

Oslo VO Rosenhof har 3 skolebygg. Du finner oss i Dynekilgata i nærheten av Carl Berners plass, i nye flotte lokaler i Schous-kvartalet med adresse Trondheimsveien og i nyoppussede lokaler i Osterhausgata ved Elvebakken.

Velkommen til Rosenhof!