Hovedseksjon

Skolens historie: Dynekilgata 10

Bilde av skilt i Dynekilgata 2, der det står Rosenhof skole

Skole i over 100 år

Skoleanlegget er tegnet av Balthazar Lange, og oppført i perioden 1915-16. Skolen åpnet som barne- og ungdomsskole i 1917 før den ble nedlagt i 1984. Skolebygget er vernet etter plan- og bygningsloven. Stilhistorisk er bygningen i nordisk nybarokk.

Andre verdenskrig

Under den annen verdenskrig var skolen rekvirert og ble brukt som kaserne og hovedkvarter for de tyske SS-styrkene i Norge. Det var også et karttrykkeri på skolen, og luftvernkanoner på taket. Reichsführer SS Heinrich Himmler besøkte skolen ved to anledninger i 1941.

Skolehverdag på 40- og 50-tallet

Rosenhof var en folkeskole på 40- og 50-tallet, og elevene gikk på skolen fra de var 7 til 14 år. Det var på skole seks dager i uken, og de fikk servert frokost på morgenen. Rosenhof var en av Norges største skoler, og hadde 1050 barn fordelt på 89 klasser med 40 lærere. Det var rene gutte- og jenteklasser. Skolen hadde musikkorps som kun var for gutter. Les mer om skolehverdagen på Rosenhof på 50-tallet her

Voksenopplæring

Siden januar 1984 har det vært norskopplæring for voksne i Dynekilgata 10. På våren 1984 var det både voksenopplæring og ordinær ungdomsskole i bygget, før ungdomsskolen flyttet til Linderud skole sommeren 1984. 

Les mer om skolens historie og verneverdige status her